Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2018/0310(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFET

ansvarigt utskott

Bilaga till förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2017/0033(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFET

ansvarigt utskott

Protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till EU

2016/0253(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFET

ansvarigt utskott

Ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och Malaysias regering

2016/0243(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFET

ansvarigt utskott

Partnerskaps- och samarbetsavtalet om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2016/0055(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFET

ansvarigt utskott

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Turkmenistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Kroatiens, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Rumäniens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till EU

2016/0041(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFET

ansvarigt utskott

Avtal om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Andinska gemenskapen och dess medlemsstater (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru och Venezuela), å andra sidan

2016/0025(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFET

ansvarigt utskott

Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Konungariket Marocko, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2014/0270(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFET

ansvarigt utskott

Ramavtalet om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

2014/0220(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFET

ansvarigt utskott

Europa–Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EG och Syrien

2008/0248(NLE) Icke-lagstiftningsförfaranden
AFET

ansvarigt utskott