Senaste nytt

Next AGRI meetings: 30.11.2015-01.12.2015 and 03.12.2015

20-11-2015 - 12:17

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

30-11-2015 15:00 / 18:30 AGRI
01-12-2015 09:00 / 12:30 AGRI
01-12-2015 15:00 / 18:30 AGRI
03-12-2015 08:30 / 09:30 AGRI DEVE ENVI

Multimediabibliotek

12-11-2015 - 09:15
AGRI Sammanträde
09-11-2015 - 15:19
AGRI Sammanträde

Välkomsthälsning

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ansvarar för att granska Europeiska kommissionens arbete på jordbruksområdet. Detta innebär huvudsakligen att vi utarbetar betänkanden om lagstiftningsförslag som parlamentet och rådet fattar beslut om gemensamt. Dessa betänkanden ska sedan antas i kammaren.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar