Senaste nytt

Next AGRI meetings

17-04-2018 - 10:16

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

23-04-2018 15:00 / 18:30 AGRI
24-04-2018 09:00 / 12:30 AGRI
24-04-2018 14:00 / 18:00 AGRI

Multimediabibliotek

12-04-2018 - 09:05
AGRI Sammanträde
20-03-2018 - 14:40
AGRI Sammanträde
20-03-2018 - 09:07
AGRI Sammanträde

Välkomsthälsning

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ansvarar för att granska Europeiska kommissionens arbete på jordbruksområdet. Detta innebär huvudsakligen att vi utarbetar betänkanden om lagstiftningsförslag som parlamentet och rådet fattar beslut om gemensamt. Dessa betänkanden ska sedan antas i kammaren.

Mer detaljerat

Ansvarsområden



Kontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar