Senaste nytt

Next AGRI meetings: 21-22 February 2018

22-02-2018 - 15:07

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

27-02-2018 15:00 / 15:30 DEVE AGRI

Multimediabibliotek

22-02-2018 - 09:15
AGRI Sammanträde
21-02-2018 - 15:03
AGRI Sammanträde
21-02-2018 - 09:15
AGRI Sammanträde

Välkomsthälsning

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ansvarar för att granska Europeiska kommissionens arbete på jordbruksområdet. Detta innebär huvudsakligen att vi utarbetar betänkanden om lagstiftningsförslag som parlamentet och rådet fattar beslut om gemensamt. Dessa betänkanden ska sedan antas i kammaren.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar