Generell sökning

Sök

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 53 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

17-07-2019 AGRI_PA(2019)639624 PE639.624v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 23 juli 2019

16-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-22_1 PE639.782v01-00
AGRI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

05-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-10_1 PE639.689v01-00
AGRI