Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  AMENDMENTS 37 - 73 - Draft report European Border and Coast Guard: false and authentic documents online (FADO) system and repealing Council Joint Action No 98/700/JHA

17-10-2019 LIBE_AM(2019)642889 PE642.889v02-00
LIBE

Roberta METSOLA

  AMENDMENTS 1 - 98 - Draft report Activities of the European Ombudsman - annual report 2018

15-10-2019 PETI_AM(2019)641268 PE641.268v02-00
PETI

Peter JAHR

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641396 PE641.396v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 3 - Förslag till yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641397 PE641.397v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 5 - Draft question to the Council for oral answer The on-going negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641421 PE641.421v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft question to the Commission for oral answer The on-going negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641422 PE641.422v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642868 PE642.868v01-00
AGRI

Zbigniew KUŹMIUK

  AMENDMENTS 1 - Draft opinion on the draft Council decision on the conclusion on behalf of the Union of an agreement with the United States of America on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota provided for by Regulation (EC) No 617/2009 of 13 July 2009 opening an autonomous tariff quota for imports of high-quality beef

14-10-2019 AGRI_AM(2019)642869 PE642.869v01-00
AGRI

Herbert DORFMANN

  ENMIENDAS 1 - 17 - Proyecto de opinión Proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra

10-10-2019 DEVE_AM(2019)641387 PE641.387v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 136 - Draft report General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

08-10-2019 BUDG_AM(2019)641401 PE641.401v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL