Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 22 juli 2019 - Tisdagen den 23 juli 2019

15-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-22_1 PE639.774v01-00
BUDG

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

10-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-10_1 PE639.681v02-00
BUDG