Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 1/2019 of the European Union for the financial year 2019, entering the surplus of the financial year 2018

18-07-2019 BUDG_PR(2019)639764 PE639.764v01-00
BUDG

John HOWARTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 2/2019 of the European Union to the general budget 2019 – Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639766 PE639.766v01-00
BUDG

John HOWARTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 3/2019 of the European Union to the general budget 2019 accompanying the proposal to mobilise the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639768 PE639.768v01-00
BUDG

John HOWARTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-07-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania, Italy and Austria

12-07-2019 BUDG_PR(2019)639746 PE639.746v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-07-2019