Hem

 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Den fleråriga budgetramen för unionens inkomster och utgifter samt unionens system med egna medel.
2. Parlamentets budgetbefogenheter, det vill säga unionens budget samt förhandling om och genomförande av interinstitutionella avtal på detta område.
3. Parlamentets budgetberäkning i enlighet med det förfarande som fastställs i arbetsordningen.
4. Budgeten för de decentraliserade organen.
5. Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet som inte ingår i den europeiska ekonomiska styrningen.
6. Europeiska utvecklingsfondens budgetering, utan att det påverkar ansvarsområdet för det utskott som ansvarar för AVS-EU-partnerskapsavtalet.
7. Alla unionsakters budgetmässiga följder och deras förenlighet med den fleråriga budgetramen, utan att det påverkar berörda utskotts ansvarsområden.
8. Bevakning och utvärdering av genomförandet av den aktuella budgeten, oavsett vad som anges i artikel 95.1, anslagsöverföringar, förfaranden i anslutning till tjänsteförteckningar, administrativa anslag och yttranden över byggnadsprojekt med avsevärda ekonomiska konsekvenser.
9. Budgetförordningen, med undantag av frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

Välkommen till budgetutskottet i Europaparlamentet, den ena grenen av EU:s budgetmyndighet. Med sina 41 ledamöter och lika många suppleanter har budgetutskottet i uppgift att diskutera, granska, ändra och godkänna unionens budget tillsammans med ministerrådet.
 
Ute i EU:s medlemsländer röstade parlamenten om att godkänna skatter redan innan de fick rollen som lagstiftare. EU däremot tar inte ut skatt ännu; den befogenheten ligger kvar på medlemsstaternas bord, i väntan på egna resurser. Men Europeiska unionen förfogar över en budget för att ge konkret innehåll åt sin politik och för att kunna ha välfungerande institutioner.
 
Jag kommer att lägga all min energi, all min erfarenhet och all min övertygelse på att få EU-budgeten att fungera som ett trovärdigt redskap för tillväxt och sysselsättning. Därför har jag för avsikt att göra halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen till ett verkligt tillfälle att omförhandla med rådet. Även andra viktiga uppgifter ligger framför oss, som euroområdets budget, införandet av ett verkligt system för egna medel och den återkommande frågan om utestående åtaganden. Budgetutskottet kommer att ta sin roll på största allvar för att ge nytt liv och ny mening åt Europa.
 
Trevlig läsning!
 
Jean Arthuis