Hem

 
Senaste nytt
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Wednesday, 3 December & Thursday, 4 December in Brussels.

 
Mer information
 
 
Missa inte
 
Budget negotiations 2014/2015

The Committee on Budgets will discuss during its meeting on 20 November the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 as well as the state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments).

   
Budgetary Conciliation

The Budgetary Conciliation on the EU Budget for 2015 as well as on the pending Draft Amending Budgets for 2014 will open on Thursday 6 November and is scheduled to be finalised on Friday 14 November. In the event of a positive outcome of the negotiations, the EP plenary will vote on the joint text at the end of November.

   
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

BUDG 14-11-2014 - 20:57  

The European Parliament deplores the fact that, almost at the end of the 21-day conciliation period, the Council is still ignoring the urgent need to deliver a budget for the EU and is instead completely preoccupied with its own disputes over the member states’ GNI contributions for 2014. Parliament will give the Council extra time to come up with its stance and will resume talks on deadline day on Monday 17 November.

BUDG 11-11-2014 - 18:25  

Giving the European Union a budget must take priority over redistributing resources to EU member states, said Budgets Committee MEPs on Tuesday, after a third fruitless effort to engage the Council of Ministers in budgetary negotiations within the official deadline. MEPs want the most urgent bills for 2014 to be settled before discussing the 2015 budget, but the Council has yet to agree even on the first budget top up, proposed by the European Commission as long ago as May.

BUDG 04-11-2014 - 12:26  

The EU should make available aid worth €8.8 million to help find or create new jobs for workers made redundant by fashion retailer Sprider Stores in Greece and jewellery maker Andersen Ireland Limited in Ireland, recommended the Budgets Committee on Tuesday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Den fleråriga budgetramen för unionens inkomster och utgifter samt unionens system med egna medel.
2. Parlamentets budgetbefogenheter, det vill säga unionens budget samt förhandling om och genomförande av interinstitutionella avtal på detta område.
3. Parlamentets budgetberäkning i enlighet med det förfarande som fastställs i arbetsordningen.
4. Budgeten för de decentraliserade organen.
5. Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet som inte ingår i den europeiska ekonomiska styrningen.
6. Europeiska utvecklingsfondens budgetering, utan att det påverkar ansvarsområdet för det utskott som ansvarar för AVS-EU-partnerskapsavtalet.
7. Alla unionsakters budgetmässiga följder och deras förenlighet med den fleråriga budgetramen, utan att det påverkar berörda utskotts ansvarsområden.
8. Bevakning och utvärdering av genomförandet av den aktuella budgeten, oavsett vad som anges i artikel 95.1, anslagsöverföringar, förfaranden i anslutning till tjänsteförteckningar, administrativa anslag och yttranden över byggnadsprojekt med avsevärda ekonomiska konsekvenser.
9. Budgetförordningen, med undantag av frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

Välkommen till budgetutskottet i Europaparlamentet, den ena grenen av EU:s budgetmyndighet. Med sina 41 ledamöter och lika många suppleanter har budgetutskottet i uppgift att diskutera, granska, ändra och godkänna unionens budget tillsammans med ministerrådet.
 
Ute i EU:s medlemsländer röstade parlamenten om att godkänna skatter redan innan de fick rollen som lagstiftare. EU däremot tar inte ut skatt ännu; den befogenheten ligger kvar på medlemsstaternas bord, i väntan på egna resurser. Men Europeiska unionen förfogar över en budget för att ge konkret innehåll åt sin politik och för att kunna ha välfungerande institutioner.
 
Jag kommer att lägga all min energi, all min erfarenhet och all min övertygelse på att få EU-budgeten att fungera som ett trovärdigt redskap för tillväxt och sysselsättning. Därför har jag för avsikt att göra halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen till ett verkligt tillfälle att omförhandla med rådet. Även andra viktiga uppgifter ligger framför oss, som euroområdets budget, införandet av ett verkligt system för egna medel och den återkommande frågan om utestående åtaganden. Budgetutskottet kommer att ta sin roll på största allvar för att ge nytt liv och ny mening åt Europa.
 
Trevlig läsning!
 
Jean Arthuis