Hem

 
Senaste nytt
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 7 October from 10:00 to 12:30 in room A1G-3 (Altiero Spinelli), Brussels.

   
 
Missa inte
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

The Committee on Budgets, together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI), will hold a joint hearing of the Vice-President-designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva, as part of the procedure for the election of the new Commission. The hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30 to 16.30. It will be broadcast live on the internet here.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

BUDG 11-09-2014 - 10:11  

Redundant workers in the building industry in two Dutch regions, at a Greek bakery, and at a steel producer in Romania would receive European Globalisation Adjustment Fund aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 11-09-2014 - 10:07  

Redundant workers in wood product manufacturing in Castilla y León and in the food and beverage services industry in Aragón could get a total of €1.66 million in European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Den fleråriga budgetramen för unionens inkomster och utgifter samt unionens system med egna medel.
2. Parlamentets budgetbefogenheter, det vill säga unionens budget samt förhandling om och genomförande av interinstitutionella avtal på detta område.
3. Parlamentets budgetberäkning i enlighet med det förfarande som fastställs i arbetsordningen.
4. Budgeten för de decentraliserade organen.
5. Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet som inte ingår i den europeiska ekonomiska styrningen.
6. Europeiska utvecklingsfondens budgetering, utan att det påverkar ansvarsområdet för det utskott som ansvarar för AVS-EU-partnerskapsavtalet.
7. Alla unionsakters budgetmässiga följder och deras förenlighet med den fleråriga budgetramen, utan att det påverkar berörda utskotts ansvarsområden.
8. Bevakning och utvärdering av genomförandet av den aktuella budgeten, oavsett vad som anges i artikel 95.1, anslagsöverföringar, förfaranden i anslutning till tjänsteförteckningar, administrativa anslag och yttranden över byggnadsprojekt med avsevärda ekonomiska konsekvenser.
9. Budgetförordningen, med undantag av frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.
 
Dagens sändningar
 
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

Välkommen till budgetutskottet i Europaparlamentet, den ena grenen av EU:s budgetmyndighet. Med sina 41 ledamöter och lika många suppleanter har budgetutskottet i uppgift att diskutera, granska, ändra och godkänna unionens budget tillsammans med ministerrådet.
 
Ute i EU:s medlemsländer röstade parlamenten om att godkänna skatter redan innan de fick rollen som lagstiftare. EU däremot tar inte ut skatt ännu; den befogenheten ligger kvar på medlemsstaternas bord, i väntan på egna resurser. Men Europeiska unionen förfogar över en budget för att ge konkret innehåll åt sin politik och för att kunna ha välfungerande institutioner.
 
Jag kommer att lägga all min energi, all min erfarenhet och all min övertygelse på att få EU-budgeten att fungera som ett trovärdigt redskap för tillväxt och sysselsättning. Därför har jag för avsikt att göra halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen till ett verkligt tillfälle att omförhandla med rådet. Även andra viktiga uppgifter ligger framför oss, som euroområdets budget, införandet av ett verkligt system för egna medel och den återkommande frågan om utestående åtaganden. Budgetutskottet kommer att ta sin roll på största allvar för att ge nytt liv och ny mening åt Europa.
 
Trevlig läsning!
 
Jean Arthuis