Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Budgetutskottet

22-07-2019

15:00

Brussels : ASP - A5G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

09:00

Brussels : ASP - A5G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

11:30

Brussels : ASP - A5G-3

+ Samordnare

+ BUDG - SAMORDNARE

23-07-2019

14:30

Brussels : ASP - A5G-3

+ Samordnare

+ FÖRBEREDANDE SAMMANTRÄDE INFÖR TREPARTSMÖTET OM BUDGETEN

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

22-07-2019

15:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

22-07-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

09:30

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

17:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för kultur och utbildning

22-07-2019

15:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för regional utveckling

23-07-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

23-07-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Samordnare

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Fiskeriutskottet

23-07-2019

09:00

Brussels : ASP - A3E-2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : ASP - A3E-2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

23-07-2019

09:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för internationell handel

23-07-2019

10:30

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för utrikesfrågor

24-07-2019

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Extra sammanträde