Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Budgetkontrollutskottet

17-10-2019

09:00

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

17-10-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

17-10-2019

14:00

Brussels : SQM - SQM08Y958

+ Technical preparatory meeting (legislative

+ MFF Customs programme - Rapp.: Grapini

Utskottet för regional utveckling

21-10-2019

19:00

Strasbourg : WIC - WIC200

+ Extra sammanträde

+ Extraordinary meeting of the Committee on Regional Development

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

21-10-2019

19:00

Strasbourg : LOW - N1.3

+ Extra sammanträde

+ LIBE - EXTRA UTSKOTTSSAMMANTRÄDE

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

21-10-2019

19:30

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Extra sammanträde

+ ENVI - EXTRA UTSKOTTSSAMMANTRÄDE

21-10-2019

19:45

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Extra sammanträde

+

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

23-10-2019

09:00

Strasbourg : PFL - F-01301

+ med de politiska grupperna

+ FÖRBEREDANDE MÖTE FÖR IMCO-SAMORDNARNA

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

04-11-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

05-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

05-11-2019

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för regional utveckling

04-11-2019

15:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

05-11-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

04-11-2019

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

05-11-2019

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

05-11-2019

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde