Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för utrikesfrågor

02-09-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

03-09-2019

09:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

03-09-2019

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för internationell handel

02-09-2019

15:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

03-09-2019

09:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

03-09-2019

15:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

02-09-2019

15:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

03-09-2019

09:30

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

03-09-2019

10:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Samordnare

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för transport och turism

02-09-2019

15:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

03-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Budgetutskottet

03-09-2019

09:00

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

03-09-2019

14:30

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

03-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

03-09-2019

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

03-09-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

03-09-2019

14:30

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för regional utveckling

03-09-2019

09:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

03-09-2019

14:30

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för rättsliga frågor

03-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P5B001

+ Ordinarie sammanträde

03-09-2019

14:30

Brussels : PHS - P5B001

+ Ordinarie sammanträde

03-09-2019

15:00

Brussels : PHS - P5B001

+ Ordinarie sammanträde

03-09-2019

16:30

Brussels : PHS - P5B001

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för konstitutionella frågor

03-09-2019

09:00

Brussels : ASP - A3E-2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

03-09-2019

14:30

Brussels : ASP - A3E-2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE