Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för utrikesfrågor

16-12-2019

19:00

Strasbourg : WIC - WIC200

+ Extra sammanträde

+ GEMENSAMT SAMMANTRÄDE AFET/DEVE/DROI MED SACHAROVPRISTAGAREN/PRISTAGARNA

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

16-12-2019

19:00

Strasbourg : LOW - N1.3

+ Extra sammanträde

+ ENVI - EXTRA UTSKOTTSSAMMANTRÄDE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

16-12-2019

19:30

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Extra sammanträde

+ LIBE - EXTRA UTSKOTTSSAMMANTRÄDE

Utskottet för rättsliga frågor

09-01-2020

09:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

09-01-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

09-01-2020

14:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

13-01-2020

19:00

Strasbourg : LOW - N1.3

+ Extra sammanträde

+ Gemensamt sammanträde

+ Budgetutskottet

+ Joint BUDG-ECON meeting

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

13-01-2020

19:00

Strasbourg : WIC - WIC200

+ Extra sammanträde

+ Extraordinary LIBE Committee meeting

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

15-01-2020

09:00

Strasbourg : PFL - F-01301

+ med de politiska grupperna

+ Coordinators' preparatory meeting

Underutskottet för mänskliga rättigheter

16-01-2020

09:00

Strasbourg : LOW - N1.3

+ Extra sammanträde

+ Meeting with Dunja Mijatović, Commissioner on Human Rights, Council of Europe

Utskottet för utrikesfrågor

20-01-2020

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

09:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

21-01-2020

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde