Hem

 
Senaste nytt
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Missa inte
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

   
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

   
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
1.    Kontroll av genomförandet av unionens och Europeiska utvecklingsfondens budget samt beslut om ansvarsfrihet som ska fattas av parlamentet, inklusive det interna förfarandet för ansvarsfrihet och alla andra åtgärder som följer av dessa beslut eller deras genomförande.
 
2.    Avslutande av räkenskaperna, framläggande av räkenskaperna och revision av räkenskaper och balansräkningar för unionen, dess institutioner och alla organ som finansieras av unionen, däribland införande av de avsatta medel som ska överföras samt reglerandet av konton.
 
3.    Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.
 
4.    Kontroll av kostnadseffektiviteten av unionens olika finansieringsåtgärder vid genomförandet av unionens olika politikområden, med deltagande, på budgetkontrollutskottets begäran, av de specialiserade utskotten och i samarbete, på budgetkontrollutskottets begäran, med de specialiserade utskotten för behandlingen av revisionsrättens särskilda rapporter.
 
5.    Förbindelser med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), granskning av bedrägerier och oegentligheter vid genomförandet av unionens budget, åtgärder i syfte att förebygga och åtala i sådana fall och ett strikt tillvaratagande av unionens ekonomiska intressen samt den europeiska åklagarmyndighetens relevanta åtgärder på detta område.
 
6.    Förbindelser med revisionsrätten, utnämning av dess ledamöter och granskning av dess rapporter.
 
7.    Budgetförordningen, när det gäller frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

Hjärtligt välkommen till budgetkontrollutskottets hemsida. Den här webbplatsen är till för att du som medborgare ska kunna följa vårt arbete.
 
Budgetkontrollutskottet (CONT) kontrollerar hur pengarna i EU-budgeten spenderas, hur väl målen uppnås och om programmen ger valuta för pengarna. CONT-utskottet ser till att de europeiska skattebetalarnas pengar används effektivt, att pengarna går till rätt saker och att pengarna spenderas i enlighet med bestämmelserna i EU-lagstiftningen. CONT-utskottet är nära kopplat till revisionsrätten och föreslår förbättringar med utgångspunkt från resultaten av revisionsrättens granskningar. Målet är en sund ekonomisk förvaltning. 
 
Dessutom har CONT-utskottet kontakter med unionens byrå för bedrägeribekämpning (Olaf) för att skärpa kampen mot bedrägerier och korruption i samband med EU-budgeten.
 
Det viktigaste arbetsredskap som CONT-utskottet använder är ”förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet” eller ansvarsfrihetsförfarandet. Under detta förfarande granskar CONT‑utskottet hur samtliga aktörer har spenderat EU-budgeten, dvs. kommissionen, parlamentet, de övriga institutioner och byråerna.
 
Om du är intresserad av hur vi arbetar i praktiken föreslår jag att du tar dig en titt på våra betänkanden. Du kan också se direktsändningar från våra sammanträden och studera de olika länkarna på den här sidan. På så sätt kan du få en bättre föreställning om CONT-utskottets arbete.
 
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.
 
 
Michael Theurer