Hem

 
Senaste nytt
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
►Tuesday, 22 July 2014
 
►from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30.
 
► meeting room: Paul-Henri Spaak - PHS P4B001

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Missa inte
 
Exchange of views with Commissioner-designate Jacek Dominik

Following the election to the European Parliament of former Commissioner Janusz Lewandowski, the Committee on Budgets, with the participation of the Committee on Budgetary Control, held an exchange of views with Jacek Dominik on 14.07.14 in Strasbourg. Mr Jacek Dominik has been designated for the portfolio of Financial Programming and Budget. His mandate is expected to last until the end of October, when a new Commission is to be set up. Following the exchange of views, the European Parliament will vote on Mr Dominik's appointment as Commissioner during its plenary sitting of 16.07.14.

   
Ingeborg Grässle elected Chair of the Committee on Budgetary Control

Ingeborg Grässle (EPP) is the new Chair of the Committee on Budgetary Control, elected by acclamation on 07.07.2014. During its constituent meeting, the Committee also elected its Vice-Chairs: Derek Vaughan (S&D), Igor Šoltes (Greens), Martina Dlabajova (ALDE) and Dan Nica (S&D).
 
Together, the Chair and the Vice-Chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the Committee on Budgetary Control will take place on 22 July.
 

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1.    Kontroll av genomförandet av unionens och Europeiska utvecklingsfondens budget samt beslut om ansvarsfrihet som ska fattas av parlamentet, inklusive det interna förfarandet för ansvarsfrihet och alla andra åtgärder som följer av dessa beslut eller deras genomförande.
 
2.    Avslutande av räkenskaperna, framläggande av räkenskaperna och revision av räkenskaper och balansräkningar för unionen, dess institutioner och alla organ som finansieras av unionen, däribland införande av de avsatta medel som ska överföras samt reglerandet av konton.
 
3.    Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.
 
4.    Kontroll av kostnadseffektiviteten av unionens olika finansieringsåtgärder vid genomförandet av unionens olika politikområden, med deltagande, på budgetkontrollutskottets begäran, av de specialiserade utskotten och i samarbete, på budgetkontrollutskottets begäran, med de specialiserade utskotten för behandlingen av revisionsrättens särskilda rapporter.
 
5.    Förbindelser med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), granskning av bedrägerier och oegentligheter vid genomförandet av unionens budget, åtgärder i syfte att förebygga och åtala i sådana fall och ett strikt tillvaratagande av unionens ekonomiska intressen samt den europeiska åklagarmyndighetens relevanta åtgärder på detta område.
 
6.    Förbindelser med revisionsrätten, utnämning av dess ledamöter och granskning av dess rapporter.
 
7.    Budgetförordningen, när det gäller frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

Available soon.