Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

20-09-2019 CONT_OJ(2019)09-25_1 PE641.222v01-00
CONT

 

  AMENDMENTS 1 - 16 - Draft report Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO)

11-09-2019 CONT_AM(2019)641112 PE641.112v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

  AMENDMENTS 1 - 22 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

09-09-2019 CONT_AM(2019)641113 PE641.113v01-00
CONT

Corina CREȚU

  AMENDMENTS 1 - 20 - Draft report Discharge 2017: General budget of the EU - Council and European Council

09-09-2019 CONT_AM(2019)641114 PE641.114v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

PROTOKOLL - Onsdagen den 24 juli 2019

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT

 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 24 juli 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT