Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

30-07-2019 CONT_PA(2019)639783 PE639.783v02-00
CONT

Corina CREȚU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

PROTOKOLL - Onsdagen den 24 juli 2019

30-07-2019 CONT_PV(2019)07-24-1 PE639.880v02-00
CONT

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

29-07-2019 CONT_PV(2019)07-10-1 PE639.881v01-00
CONT

 

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section II – European Council and Council

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 24 juli 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2017

22-07-2019 CONT_PR(2019)638757 PE638.757v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

07-07-2019 CONT_OJ(2019)07-10_1 PE639.680v01-00
CONT