Arbetsdokument


Arbetsdokument är handlingar som rör utarbetande av betänkanden och yttranden. Utskotten använder ofta arbetsdokument för att offentliggöra motiveringar till sina betänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga arbetsdokument.

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2019 (ansvarsfrihet 2018): Fead – Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt: Värdefullt stöd men dess bidrag till att minska fattigdomen är ännu inte fastställt

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

 

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 12/2019 (ansvarsfrihet 2018): E-handel: uppbörden av moms och tullar är fortfarande problematisk i många avseenden

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

ARBETSDOKUMENT om revisionsrättens särskilda rapport nr 7/2019 (ansvarsfrihet 2018): EU:s åtgärder för gränsöverskridande hälso- och sjukvård: ambitionerna är höga, men förvaltningen måste bli bättre

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA