Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för kultur och utbildning

04-11-2019

15:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

05-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

05-11-2019

14:30

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för kultur och utbildning

18-11-2019

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för kultur och utbildning

04-12-2019

09:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

04-12-2019

14:30

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

05-12-2019

09:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING