Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 mars 2017 - Onsdagen den 22 mars 2017

14-03-2017 CJ27_OJ(2017)03-22_1 PE 601.165v01-00
CULT AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 23 mars 2017 - Torsdagen den 23 mars 2017

14-03-2017 CJ28_OJ(2017)03-23_1 PE 601.161v01-00
CULT EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 mars 2017 - Torsdagen den 23 mars 2017

13-03-2017 CULT_OJ(2017)03-22_1 PE 601.137v01-00
CULT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 februari 2017 - Måndagen den 27 februari 2017

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 februari 2017 - Tisdagen den 28 februari 2017

15-02-2017 CULT_OJ(2017)02-27_1 PE 599.721v01-00
CULT