Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020

07-02-2020 CULT_OJ(2020)02-19_1 PE647.055v01-00
CULT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 21 januari 2020

09-01-2020 CULT_OJ(2020)01-21_1 PE645.109v01-00
CULT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019

21-11-2019 CULT_OJ(2019)12-04_1 PE644.745v01-00
CULT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 5 november 2019

21-10-2019 CULT_OJ(2019)11-05_1 PE642.935v01-00
CULT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 30 september 2019

26-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-30_1 PE641.303v01-00
ITRE CULT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 3 oktober 2019

26-09-2019 CULT_OJ(2019)10-03_1 PE641.282v01-00
LIBE CULT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 1 oktober 2019

25-09-2019 CULT_OJ(2019)10-01_1 PE641.279v01-00
CULT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 24 september 2019

12-09-2019 CULT_OJ(2019)09-24_1 PE641.141v01-00
CULT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019 - Torsdagen den 5 september 2019

26-08-2019 CULT_OJ(2019)09-04_1 PE640.615v01-00
CULT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 22 juli 2019

16-07-2019 CULT_OJ(2019)07-22_1 PE639.787v01-00
CULT