Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 22 januari 2018 - Tisdagen den 23 januari 2018

11-01-2018 CULT_OJ(2018)01-22_1 PE 616.591v01-00
CULT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 juni 2017 - Onsdagen den 21 juni 2017

21-06-2017 CJ28_OJ(2017)06-21_1 PE 606.089v01-00
CULT EMPL