Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 June 2017 - Thursday 29 June 2017

22-06-2017 CULT_OJ(2017)06-29_1 PE 606.277v01-00
CULT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 juni 2017 - Onsdagen den 21 juni 2017

21-06-2017 CJ28_OJ(2017)06-21_1 PE 606.089v01-00
CULT EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 20 juni 2017 - Tisdagen den 20 juni 2017

13-06-2017 ITRE_OJ(2017)06-20_1 PE 606.119v01-00
CULT ITRE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 juni 2017 - Torsdagen den 22 juni 2017

13-06-2017 CULT_OJ(2017)06-21_1 PE 606.099v01-00
CULT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 30 maj 2017 - Tisdagen den 30 maj 2017

19-05-2017 CJ27_OJ(2017)05-30_1 PE 604.821v01-00
CULT AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 29 maj 2017 - Tisdagen den 30 maj 2017

18-05-2017 CULT_OJ(2017)05-29_1 PE 604.809v01-00
CULT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 2 maj 2017 - Tisdagen den 2 maj 2017

26-04-2017 CJ27_OJ(2017)05-02_1 PE 604.496v01-00
CULT AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 4 maj 2017 - Torsdagen den 4 maj 2017

26-04-2017 CULT_OJ(2017)05-04_1 PE 604.502v01-00
CULT