Hem

 
Senaste nytt
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

 
Mer information
 
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
1.    Europeiska unionens kulturella aspekter, framför allt
a)    förbättring av kunskaperna om och spridning av kultur,
b)    skydd och främjande av kulturell och språklig mångfald,
c)    bevarande och skydd av kulturarvet, kulturutbyte och konstnärligt skapande.
 
2.    Unionens utbildningspolitik, däribland den högre Europautbildningen, främjande av systemet med Europaskolor och
       livslångt lärande.
 
3.    Audiovisuell politik och informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter.
 
4.    Ungdomspolitik och utveckling av en politik för idrott och fritid.
 
5.    Informations- och mediepolitik.
 
6.    Samarbete med tredje land på kultur- och utbildningsområdena och förbindelser med berörda internationella
       organisationer och institutioner.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för kultur och utbildning. Här finns information om vårt arbete, t.ex. dagordningar för kommande sammanträden eller utkast till betänkanden och ändringsförslag, men också uppgifter om utskottsledamöterna så att du kan kontakta dem direkt. Du kan även följa utskottssammanträdena i direktsändning på webben.
 
Utskottets ansvarsområden är utbildning, kultur, ungdomsfrågor, idrott och kulturella och utbildningsmässiga aspekter av EU:s mediepolitik. Vi har samma roll som medlemsstaternas regeringar när det gäller ny lagstiftning och övervakning av EU‑programmen på dessa områden. Det gäller programmet för livslångt lärande, som står för kostnaderna för studentutbyten inom Erasmusprogrammet, Kultur 2007‑programmet, som stöder de europeiska kulturhuvudstäderna, samt Media 2007-programmet, som har bidragit till finansieringen av många framgångsrika europeiska filmer, t.ex. Slumdog Millionaire. Med jämna mellanrum anordnar vi även offentliga utfrågningar för att samla in expertutlåtanden om utskottets olika verksamhetsområden.
 
Jag är stolt över att vara ordförande för utskottet och hoppas att den här webbplatsen gör det lättare för dig att följa vårt arbete.
 
Doris Pack
Ordförande, Utskottet för kultur och utbildning