Hem

 
Senaste nytt
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Monday 19 January 2015 at 15.00-18.30 and on Tuesday 20 January 2015 at 9.00-12.30 and at 15.00-18.30 in Brussels.

   
 
Missa inte
 
An integrated approach to cultural heritage in Europe: State of play and perspectives

The Committee on Culture and Education held a public hearing on 'An integrated approach to cultural heritage in Europe: State of play and perspectives' which took place on 2 December 2014 in Brussels. The hearing focused on the current state of play, the challenges faced and the steps to be taken in order to tap into the potential of cultural heritage for social progress and sustainable economic development.
 
The hearing is available through video-on-demand on the Parliament website.

 
Mer information
 
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
CULT 02-12-2014 - 10:22  

The three finalist films competing for the 2014 Lux Prize will be screened at the European Parliament from 1 to 12 December. The films will also be shown at the Brussels fine arts centre BOZAR on 2 and 3 December, in the presence of their directors. The final three films competing for the prize this year are Class Enemy (Razredni sovražnik), by Rok Biček (Slovenia), Bande de filles, by Céline Sciamma (France) and Ida, by Paweł Pawlikowski (Poland/ Denmark)

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Europeiska unionens kulturella aspekter, framför allt
a) förbättring av kunskaperna om och spridning av kultur,
b) skydd och främjande av kulturell och språklig mångfald,
c) bevarande och skydd av kulturarvet, kulturutbyte och konstnärligt skapande.
 
2. Unionens utbildningspolitik, däribland den högre Europautbildningen, främjande av systemet med Europaskolor och livslångt lärande.
 
3. Audiovisuell politik och informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter.
 
4. Ungdomspolitik.
 
5. Utveckling av en politik för idrott och fritid.
 
6. Informations- och mediepolitik.
 
7. Samarbete med tredjeland på kultur- och utbildningsområdena och förbindelser med berörda internationella organisationer och institutioner.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för kultur och utbildning. Här finns det information om vårt arbete (till exempel dagordningar för sammanträden, förslag till betänkanden och ändringsförslag) och uppgifter om utskottets ledamöter och om hur man kan kontakta dem. Det är också möjligt att följa våra sammanträden via direktsändningar på internet.
 
Vårt utskott är ansvarigt för alla kulturaspekter av EU – exempelvis spridning av kultur, kulturarv och kulturell och språklig mångfald – och för utbildning, den audiovisuella politiken, informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter, ungdomar och idrott.
 
Europaparlamentet antar nya lagar och övervakar EU-programmen på dessa områden, precis som medlemsstaternas regeringar. Vårt utskott är därför ansvarigt för programmen Erasmus+, som är inriktat på utbildning, ungdomar och idrott, Kreativa Europa, som stöder Europas kulturella och kreativa sektor, och Ett Europa för medborgarna.
 
Dessutom håller utskottet regelbundet offentliga utfrågningar för att samla in fakta från experter på sina behörighetsområden.
 
Det är en ära för mig att vara ordförande för detta utskott och jag hoppas att denna webbplats kommer att göra det lättare att följa vårt arbete.
 
Silvia Costa
Ordförande för utskottet för kultur och utbildning