Ledamöter

Petra KAMMEREVERT
 • Petra KAMMEREVERT Ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Tyskland
 
Andrea BOCSKOR
 • Andrea BOCSKOR Vice ordförande
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Ungern
 
Mircea DIACONU
 • Mircea DIACONU Vice ordförande
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Rumänien
 
Helga TRÜPEL
 • Helga TRÜPEL Vice ordförande
 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Tyskland
 
Stefano MAULLU
 • Stefano MAULLU Vice ordförande
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Italien
 
Isabella ADINOLFI
 
Dominique BILDE
 • Dominique BILDE Ledamot
 • Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • Frankrike
 
Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ
 • Nikolaos CHOUNTIS Ledamot
 • Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Grekland
 
Silvia COSTA
 • Silvia COSTA Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Italien
 
Damian DRĂGHICI
 • Damian DRĂGHICI Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Rumänien