Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Monday 19 March 2018

20-04-2018 CULT_PV(2018)03-19-1 PE 620.804v01-00
CULT

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/12218

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 april 2018 - Onsdagen den 25 april 2018

16-04-2018 CULT_OJ(2018)04-25_1 PE 620.904v01-00
CULT

  AMENDMENTS 1 - 134 - Draft report - Language equality in the digital age

11-04-2018 CULT_AM(2018)620789 PE 620.789v01-00
CULT

Jill EVANS

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/12306

PROTOKOLL - Onsdagen den 21 februari 2018

09-04-2018 CULT_PV(2018)02-21-1 PE 620.728v01-00
CULT

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/11951

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över handelsaspekterna av globaliseringen

04-04-2018 CULT_PA(2018)620759 PE 620.759v01-00
CULT

Francis ZAMMIT DIMECH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-05-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget 2019

28-03-2018 CULT_PA(2018)619218 PE 619.218v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 02-05-2018

  AMENDMENTS 34 - 267 - Draft opinion - on the import of cultural goods

28-03-2018 CULT_AM(2018)619261 PE 619.261v01-00
CULT

Santiago FISAS AYXELÀ

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/10946

  AMENDMENTS 13 - 128 - Draft opinion - European citizens’ initiative

26-03-2018 CULT_AM(2018)619375 PE 619.375v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/11019

  AMENDMENTS 1 - 76 - Draft opinion - The situation in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 17 May 2017)

26-03-2018 CULT_AM(2018)619376 PE 619.376v01-00
CULT

Petra KAMMEREVERT

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/10382

YTTRANDE över starkare ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen: kommissionens sjunde rapport

20-03-2018 CULT_AD(2018)616606 PE 616.606v03-00
CULT

Mircea DIACONU

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/11782