Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2016, Section III - Commission and executive agencies

14-11-2017 CULT_PA(2017)613438 PE 613.438v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2016

14-11-2017 CULT_PA(2017)613440 PE 613.440v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 november 2017 - Torsdagen den 23 november 2017

13-11-2017 CULT_OJ(2017)11-22_1 PE 613.413v01-00
CULT

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över mediernas frihet och mångfald i Europeiska unionen

06-11-2017 CULT_PA(2017)612242 PE 612.242v01-00
CULT

Curzio MALTESE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-11-2017

  AMENDMENTS 118 - 361 - Draft report - European Solidarity Corps

06-11-2017 CULT_AM(2017)613296 PE 613.296v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/10032

  AMENDMENTS 362 - 705 - Draft report - European Solidarity Corps

06-11-2017 CULT_AM(2017)613297 PE 613.297v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/10032

  AMENDMENTS 1 - 36 - Draft opinion - The Implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States

31-10-2017 CULT_AM(2017)612387 PE 612.387v01-00
CULT

Momchil NEKOV

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/09432

PROTOKOLL - Torsdagen den 19 oktober 2017

27-10-2017 CULT_PV(2017)10-19-1 PE 612.213v01-00
CULT

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/11107

  AMENDMENTS 1 - 64 - Draft opinion - The next MFF: preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

27-10-2017 CULT_AM(2017)612265 PE 612.265v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/09712

  AMENDMENTS 1 - 39 - Draft opinion - Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

26-10-2017 CULT_AM(2017)612303 PE 612.303v01-00
CULT

Nikolaos CHOUNTIS

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/09288