Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  AMENDMENTS 301 - 609 - Draft opinion - Copyright in the Digital Single Market

29-03-2017 CULT_AM(2017)601164 PE 601.164v02-00
CULT

Marc JOULAUD

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/07951

  AMENDMENTS 3 - 8 - Draft opinion - on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC, as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals

29-03-2017 CULT_AM(2017)602765 PE 602.765v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/08653

  DRAFT OPINION on the implementation of Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography

28-03-2017 CULT_PA(2017)602746 PE 602.746v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

  MINUTES - Monday 23 January 2017

27-03-2017 CULT_PV(2017)01-23-1 PE 597.488v01-00
CULT

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/08844

  DRAFT OPINION on the mandate for the trilogue on the 2018 draft budget

23-03-2017 CULT_PA(2017)601262 PE 601.262v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

  OPINION on the implementation of the European Fund for Strategic Investments

23-03-2017 CULT_AD(2017)595719 PE 595.719v02-00
CULT

Jill EVANS

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/06323

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

17-03-2017 CULT_AD(2017)595579 PE 595.579v03-00
CULT

Helga TRÜPEL

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/07942

  AMENDMENTS 86 - 300 - Draft opinion - Copyright in the Digital Single Market

16-03-2017 CULT_AM(2017)599843 PE 599.843v01-00
CULT

Marc JOULAUD

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/07951

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC, as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals

15-03-2017 CULT_PA(2017)601090 PE 601.090v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-03-2017

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/08653

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 mars 2017 - Onsdagen den 22 mars 2017

14-03-2017 CJ27_OJ(2017)03-22_1 PE 601.165v01-00
CULT AFET