Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 29 juni 2017 - Torsdagen den 29 juni 2017

22-06-2017 CULT_OJ(2017)06-29_1 PE 606.277v01-00
CULT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 juni 2017 - Onsdagen den 21 juni 2017

21-06-2017 CJ28_OJ(2017)06-21_1 PE 606.089v01-00
CULT EMPL

  DRAFT OPINION on the revision of Regulation (EU) 211/2011 on the citizens’ initiative

20-06-2017 CULT_PA(2017)606216 PE 606.216v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

  DRAFT OPINION on EU Citizenship Report 2017: Strengthening Citizens’ Rights in a Union of Democratic Change

15-06-2017 CULT_PA(2017)606026 PE 606.026v01-00
CULT

Krystyna ŁYBACKA

  REPORT on Towards an EU strategy for international cultural relations

13-06-2017 A8-0220/2017 PE 599.563v02-00
CULT AFET

Elmar BROK, Silvia COSTA

Handlingar som hör samman med förfarande CJ27/8/08092

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 20 juni 2017 - Tisdagen den 20 juni 2017

13-06-2017 ITRE_OJ(2017)06-20_1 PE 606.119v01-00
CULT ITRE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 juni 2017 - Torsdagen den 22 juni 2017

13-06-2017 CULT_OJ(2017)06-21_1 PE 606.099v01-00
CULT

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018

09-06-2017 CULT_PA(2017)606013 PE 606.013v01-00
CULT

Morten LØKKEGAARD

PROTOKOLL - Onsdagen den 22 mars 2017

08-06-2017 CULT_PV(2017)03-22-1 PE 602.970v01-00
CULT

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/09420

PROTOKOLL - Tisdagen den 30 maj 2017

08-06-2017 CULT_PV(2017)05-30-1 PE 605.926v01-00
CULT

Handlingar som hör samman med förfarande CULT/8/09999