Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Kort sammanfattning

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Kort sammanfattning

Research for CULT Committee – Science and Scientific Literacy as an Educational Challenge
15-03-2019 Studie

Research for CULT Committee – How to tackle early school leaving in the EU
15-03-2019 Studie

Research for CULT Committee – Film Financing and the Digital Single Market: its Future, the Role of Territoriality and New Models of Financing
15-01-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - December 2018
10-12-2018 Kort sammanfattning

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit
26-11-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 Kort sammanfattning

Research for CULT Committee - Best practices in sustainable management and safeguarding of cultural heritage in the EU
08-11-2018 Djupanalys

Research for CULT Committee – Audiovisual Sector and Brexit: the Regulatory Environment
15-10-2018 Studie