Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Research for CULT Committee - EU funding for cultural work with refugees: current practice and lessons learned
06-11-2017 Djupanalys

Research for CULT Committee - Why cultural work with refugees
06-11-2017 Djupanalys

Research for CULT Committee - EU funding for cultural work with refugees: towards the next programme generation
06-11-2017 Djupanalys

Research for the CULT Committee - Modernisation of higher education
16-10-2017 Studie

Policy Departments’ Monthly Highlights - October 2017
02-10-2017 Kort sammanfattning

Research for CULT Committee - European Solidarity Corps and volunteering
15-09-2017 Studie

Research for CULT Committee - Teaching common values in Europe – Key conclusions
15-06-2017 Briefing

Policy Departments’ Monthly Highlights - June 2017
12-06-2017 Kort sammanfattning

Workshop: Facilitating external trade via border management
24-05-2017 Studie

Working in the European Union
26-04-2017 Tidskrifter