Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Research for CULT Committee - Mobility of artists and culture professionals: towards a European policy framework
14-09-2018 Studie

Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st century
10-09-2018 Studie

Research for CULT Committee - Education in Cultural Heritage
09-07-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2018
02-07-2018 Kort sammanfattning

Research for CULT Committee - Erasmus+: Towards a New Programme Generation
12-06-2018 Studie

Research for CULT Committee - Creative Europe: Towards the Next Programme Generation
12-06-2018 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Kort sammanfattning

Research for CULT Committee - ESIF and culture, education, youth & sport – the use of European Structural and Investment Funds in policy areas of the Committee on Culture & Education
15-05-2018 Studie

Research for CULT Committee - Europe for Citizens: Towards the Next Programme Generation
15-05-2018 Studie

Working in the European Union
16-04-2018 Tidskrifter