Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Working in the European Union
16-04-2018 Tidskrifter

Culture and education
16-04-2018 Tidskrifter

EU Youth Strategy
20-02-2018 Studie

Research for CULT Committee - Solutions and policy dilemmas regarding minors' protection online
07-02-2018 Djupanalys

Research for CULT Committee - Recommendations for EU policy developments on the protection of minors in the digital age
07-02-2018 Djupanalys

Research for CULT Committee - Child Safety Online: Definition of the Problem
07-02-2018 Djupanalys

The European Agenda on Migration
16-01-2018 Tidskrifter

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE - THE NEW ROLE OF PUBLIC LIBRARIES IN LOCAL COMMUNITIES
13-12-2017 Studie

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE - E-LENDING: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
13-12-2017 Studie

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE - PROMOTING MEDIA AND INFORMATION LITERACY IN LIBRARIES
13-12-2017 Djupanalys