Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Research for CULT Committee - Teaching Common Values in Europe
15-03-2017 Studie

Policy Departments’ Monthly Highlights - March 2017
13-03-2017 Kort sammanfattning

Women’s Economic Empowerment: Let’s Act Together
22-02-2017 Tidskrifter

ANALYS FÖR UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING – MINORITETSSPRÅK OCH UTBILDNING: BÄSTA PRAXIS OCH FALLGROPAR
15-02-2017 Studie

Research for CULT Committee – EU Strategy for International Cultural Relations
15-02-2017 Briefing

Research for CULT Committee - Migrant Education: Monitoring and Assessment
15-02-2017 Studie

Policy Departments’ Monthly Highlights - January 2017
16-01-2017 Kort sammanfattning

Research for CULT Committee - Culture and Education in the CETA
19-12-2016 Studie

Research for CULT Committee - European Strategy for Multilingualism: Benefits and Costs
14-10-2016 Studie

Cultural and Creative Sectors in the EU – Thematic Digest
03-10-2016 Tidskrifter