Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 3 - Förslag till yttrande Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641396 PE641.396v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 3 - Förslag till yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641397 PE641.397v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  ENMIENDAS 1 - 47 - Proyecto de propuesta de Resolución sobre las negociaciones en curso sobre un nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los Estados de África, del Caribe y del Pacífico

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641398 PE641.398v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 5 - Draft question to the Council for oral answer The on-going negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641421 PE641.421v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft question to the Commission for oral answer The on-going negotiations for a new Partnership Agreement between the European Union and the African Caribbean and Pacific Group of States

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641422 PE641.422v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 36 - Förslag till yttrande över utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

10-10-2019 DEVE_AM(2019)641386 PE641.386v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 17 - Förslag till yttrande Ingående på unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

10-10-2019 DEVE_AM(2019)641387 PE641.387v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 28 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

11-09-2019 DEVE_AM(2019)641135 PE641.135v01-00
DEVE

Charles GOERENS

BUDGETÄNDRINGSFÖRSLAG Budget 2020

02-09-2019 DEVE_AB(2019)640622 PE640.622v01-00
DEVE

Charles GOERENS