Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 8 oktober 2019

03-10-2019 DEVE_OJ(2019)10-08_1 PE641.371v01-00
DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 8 oktober 2019

02-10-2019 CJ19_OJ(2019)10-08_1 PE641.367v01-00
DEVE AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 1 oktober 2019

25-09-2019 DEVE_OJ(2019)09-30_1 PE641.257v01-00
DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 2 oktober 2019

25-09-2019 DEVE_OJ(2019)10-02_1 PE641.275v01-00
DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 1 oktober 2019

25-09-2019 DEVE_OJ(2019)10-01_1 PE641.276v01-00
DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019 - Torsdagen den 5 september 2019

28-08-2019 DEVE_OJ(2019)09-04_1 PE640.640v01-00
DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 24 juli 2019

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 23 juli 2019

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

05-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-10_1 PE639.683v01-00
DEVE