Ledamöter

Linda McAVAN
 • Linda McAVAN Ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Förenade kungariket
 
Maurice PONGA
 • Maurice PONGA Vice ordförande
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Frankrike
 
Paavo VÄYRYNEN
 • Paavo VÄYRYNEN Vice ordförande
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Finland
 
Στέλιος ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
 • Stelios KOULOGLOU Vice ordförande
 • Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Grekland
 
Nirj DEVA
 • Nirj DEVA Vice ordförande
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Förenade kungariket
 
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 
Ignazio CORRAO
 • Ignazio CORRAO Ledamot
 • Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • Italien
 
Mireille D'ORNANO
 
Doru-Claudian FRUNZULICĂ
 
Charles GOERENS
 • Charles GOERENS Ledamot
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Luxemburg