Meddelanden till ledamöterna

Meddelanden till ledamöterna används av utskotten för att vidarebefordra sådan information till ledamöterna som inte passar in under övriga dokumenttyper. Det kan röra sig om en sammanfattning av ett delegationsbesök, ett möte med en sakkunnig, frågor till en kommissionsledamot eller offentliggörande av ingivna framställningar.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga meddelanden till ledamöterna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Report of the European Parliament Development Committee delegation mission to Colombia (12-14 February 2013) Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra

Datum : 30-05-2013

Referens :

DEVE_CM(2013)513020 PE 513.020v01-00
DEVE

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Report of the post-JPA delegation of the Committee on Development of the European Parliament to Saint Vincent and the Grenadines (1 December 2012)

Datum : 18-01-2013

Referens :

DEVE_CM(2013)504083 PE 504.083v01-00
DEVE

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Report of the EP Development Committee delegation mission to India

Datum : 26-04-2012

Referens :

DEVE_CM(2012)487972 PE 487.972v01-00
DEVE

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Report of the European Parliament Development Committee delegation mission to Kenya (31 October – 2 November 2011) Rapporteur: Michèle Striffler

Datum : 14-02-2012

Referens :

DEVE_CM(2012)480868 PE 480.868v01-00
DEVE

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Utfrågning av Kristalina Georgieva, nominerad kommissionsledamot med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering

Datum : 26-01-2010

Referens :

DEVE_CM(2010)438290 PE 438.290v01-00
DEVE

Handlingar som hör samman med förfarande DEVE/7/02142

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Utfrågning av Andris Piebalgs, nominerad kommissionsledamot med ansvar för utveckling

Datum : 07-01-2010

Referens :

DEVE_CM(2010)431146 PE 431.146v02-00
DEVE

Handlingar som hör samman med förfarande DEVE/7/01877

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA - Utfrågning av Rumiana Jeleva, nominerad kommissionsledamot med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering

Datum : 07-01-2010

Referens :

DEVE_CM(2010)431147 PE 431.147v03-00
DEVE

Handlingar som hör samman med förfarande DEVE/7/01878

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Hej och välkommen! Jag heter Eva Joly och är EU-parlamentariker från Frankrike för partiet De gröna. Jag är också ordförande för Europaparlamentets utskott för utveckling.
Mer än en miljard människor i världen lever i extrem fattigdom. Många fler lever under ständigt hot om svält och sjukdom eller har ingen tillgång till sjukvård eller utbildning. Dessutom är människorna i fattiga länder i allt högre utsträckning utsatta för de förödande effekterna av klimatförändringarna.
Människorna i Europa anser att EU har en skyldighet att sätta stopp för fattigdomen och lidandet i världen – om vi delar rättvist så finns det så det räcker till alla. De flesta européer är, liksom jag, stolta över att vi ger mer i utvecklingsbistånd än några andra. Det rör sig om flera miljarder euro varje år.
Det är mitt och de andra ledamöterna i utvecklingsutskottets uppgift att se till att vi i EU gör så mycket vi kan för att hjälpa de som behöver vår hjälp. Och att vi ser till att våra biståndspengar används på ett klokt sätt.
Så vad sysslar vi med? Vi hjälper till att utforma EU:s budget. Vi granskar EU-kommissionen och andra som arbetar med EU:s utvecklingsbistånd och humanitära bistånd. Och tillsammans med EU-länderna utarbetar vi lagar som styr vår biståndsverksamhet.
Vi har också ofta möten med politiker och sakkunniga från hela världen för att diskutera läget på plats och vad som verkligen behövs. Och när vi har möjlighet så åker vi och ser med egna ögon, till exempel på platser som Gaza, Haiti och Nepal.
Mer information hittar du på vår hemsida.