Meddelanden till ledamöterna

Meddelanden till ledamöterna används av utskotten för att vidarebefordra sådan information till ledamöterna som inte passar in under övriga dokumenttyper. Det kan röra sig om en sammanfattning av ett delegationsbesök, ett möte med en sakkunnig, frågor till en kommissionsledamot eller offentliggörande av ingivna framställningar.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga meddelanden till ledamöterna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - Report of the Delegation of the Committee on Development to Sudan (25 - 27 March 2014)

Datum : 15-07-2014

Referens :

DEVE_CM(2014)536037 PE 536.037v01-00
DEVE
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Uppdateras inom kort