Generell sökning

Sök

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 17 februari 2020 - Tisdagen den 18 februari 2020

11-02-2020 DEVE_OJ(2020)02-17_1 PE647.149v01-00
DEVE

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2021, avsnitt III – kommissionen

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-02-2020

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-02-2020

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Senegal och Europeiska unionen

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-02-2020

PROTOKOLL - Måndagen den 2 december 2019 - Tisdagen den 3 december 2019

31-01-2020 DEVE_PV(2019)12-02-1 PE644.943v01-00
DEVE

 

PROTOKOLL - Måndagen den 11 november 2019

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00
DEVE

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 6 - 21 - Förslag till yttrande Ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00
DEVE

Lukas MANDL

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 januari 2020 - Torsdagen den 23 januari 2020

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE