Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

PROTOKOLL - Onsdagen den 24 juli 2019

19-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v02-00
DEVE

 

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-09-2019

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

19-07-2019 DEVE_PV(2019)07-10-1 PE639.757v01-00
DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 24 juli 2019

17-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-24_1 PE639.791v01-00
DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 23 juli 2019

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

05-07-2019 DEVE_OJ(2019)07-10_1 PE639.683v01-00
DEVE