Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Kort sammanfattning

Europe's approach to implementing the Sustainable Development Goals: Good practices and the way forward
01-02-2019 Studie

EP democracy support activities and their follow-up, and prospects for the future
18-01-2019 Studie

Workshop: The European Parliament and the new external financing instruments
05-11-2018 Djupanalys

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2018
16-04-2018 Kort sammanfattning

Workshop "Anti-corruption provisions in EU free trade and investment agreements: Delivering on clean trade"
28-03-2018 Studie

The impact of the Common Agricultural Policy on developing countries
22-02-2018 Studie

Senegal: bastion of democracy, migration priority for the EU
06-02-2018 Djupanalys

EU Humanitarian aid: Lessons identified and the way forward
29-01-2018 Briefing

The European Agenda on Migration
16-01-2018 Tidskrifter