Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 september 2017 - Måndagen den 4 september 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 september 2017 - Måndagen den 4 september 2017

04-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.301v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Thursday 31 August 2017 - Thursday 31 August 2017

25-07-2017 TRAN_OJ(2017)08-31_1 PE 609.368v01-00
TRAN

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 7 september 2017 - Torsdagen den 7 september 2017

25-07-2017 TRAN_OJ(2017)09-07_1 PE 609.371v01-00
TRAN

  DRAFT AGENDA - Monday 4 September 2017 - Monday 4 September 2017

18-07-2017 ITRE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.289v01-00
ITRE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 30 augusti 2017 - Torsdagen den 31 augusti 2017

14-07-2017 BUDG_OJ(2017)08-30_1 PE 608.140v01-00
BUDG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 12 juli 2017 - Torsdagen den 13 juli 2017

12-07-2017 CONT_OJ(2017)07-12_1 PE 607.988v02-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 12 juli 2017 - Torsdagen den 13 juli 2017

12-07-2017 EMPL_OJ(2017)07-12_1 PE 607.925v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 12 juli 2017 - Torsdagen den 13 juli 2017

12-07-2017 IMCO_OJ(2017)07-12_1 PE 607.788v02-00
IMCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 12 juli 2017 - Torsdagen den 13 juli 2017

12-07-2017 REGI_OJ(2017)07-12_1 PE 607.971v01-00
REGI