Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 30 maj 2017 - Tisdagen den 30 maj 2017

30-05-2017 PECH_OJ(2017)05-30_1 PE 604.607v01-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 30 maj 2017 - Tisdagen den 30 maj 2017

30-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-30_1 PE 604.861v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 31 maj 2017 - Onsdagen den 31 maj 2017

29-05-2017 AFET_OJ(2017)05-31_1 PE 604.873v01-00
AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 29 maj 2017 - Tisdagen den 30 maj 2017

29-05-2017 DEVE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.846v02-00
DEVE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 29 maj 2017 - Tisdagen den 30 maj 2017

29-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-29_1 PE 604.836v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 29 maj 2017 - Tisdagen den 30 maj 2017

29-05-2017 ITRE_OJ(2017)05-29_1 PE 604.638v03-00
ITRE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 29 maj 2017 - Tisdagen den 30 maj 2017

29-05-2017 REGI_OJ(2017)05-29_1 PE 604.854v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 30 maj 2017 - Tisdagen den 30 maj 2017

29-05-2017 LIBE_OJ(2017)05-30_1 PE 604.716v02-00
LIBE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 juni 2017 - Torsdagen den 8 juni 2017

24-05-2017 FEMM_OJ(2017)06-08_1 PE 604.875v01-00
FEMM

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 juni 2017 - Torsdagen den 8 juni 2017

23-05-2017 IMCO_OJ(2017)06-08_1 PE 604.864v01-00
IMCO