Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 30 juni 2016 - Torsdagen den 30 juni 2016

30-06-2016 SEDE_OJ(2016)06-30_1 PE 585.522v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 June 2016 - Wednesday 29 June 2016

27-06-2016 BUDG_OJ(2016)06-29_1 PE 585.466v02-00
BUDG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 juni 2016 - Måndagen den 27 juni 2016

27-06-2016 CONT_OJ(2016)06-27_1 PE 584.115v03-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 11 July 2016 - Tuesday 12 July 2016

27-06-2016 TRAN_OJ(2016)07-11_1 PE 585.540v01-00
TRAN

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 juni 2016 - Måndagen den 27 juni 2016

27-06-2016 AFCO_OJ(2016)06-27_1 PE 585.482v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 23 juni 2016 - Torsdagen den 23 juni 2016

23-06-2016 AFCO_OJ(2016)06-23_1 PE 585.451v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 30 juni 2016 - Torsdagen den 30 juni 2016

23-06-2016 DROI_OJ(2016)06-30_1 PE 585.490v01-00
DROI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 juni 2016 - Måndagen den 27 juni 2016

22-06-2016 AFET_OJ(2016)06-27_1 PE 585.440v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 4 July 2016 - Monday 4 July 2016

22-06-2016 EMIS_OJ(2016)07-04_1 PE 585.494v01-00
EMIS

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 30 juni 2016 - Torsdagen den 30 juni 2016

21-06-2016 INTA_OJ(2016)06-30_1 PE 585.436v01-00
INTA