Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 april 2018 - Torsdagen den 26 april 2018

25-04-2018 EMPL_OJ(2018)04-25_1 PE 620.888v03-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 april 2018 - Torsdagen den 26 april 2018

25-04-2018 REGI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.944v03-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 april 2018 - Onsdagen den 25 april 2018

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 april 2018 - Torsdagen den 26 april 2018

25-04-2018 LIBE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.989v02-00
LIBE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 april 2018 - Onsdagen den 25 april 2018

25-04-2018 AFCO_OJ(2018)04-25_1 PE 620.978v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 april 2018 - Onsdagen den 25 april 2018

25-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-25_1 PE 620.829v02-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 April 2018 - Thursday 26 April 2018

25-04-2018 DROI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.910v03-00
DROI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 april 2018 - Torsdagen den 26 april 2018

25-04-2018 SEDE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.995v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 23 april 2018 - Tisdagen den 24 april 2018

23-04-2018 AFET_OJ(2018)04-23_1 PE 620.970v02-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 April 2018 - Wednesday 25 April 2018

23-04-2018 CONT_OJ(2018)04-25_1 PE 621.002v01-00
CONT