Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 28 september 2017 - Torsdagen den 28 september 2017

28-09-2017 EMPL_OJ(2017)09-28_1 PE 610.706v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 28 september 2017 - Torsdagen den 28 september 2017

28-09-2017 ENVI_OJ(2017)09-28_1 PE 610.668v02-00
ENVI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 28 september 2017 - Torsdagen den 28 september 2017

28-09-2017 IMCO_OJ(2017)09-28_1 PE 609.666v02-00
IMCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 september 2017 - Måndagen den 25 september 2017

25-09-2017 CONT_OJ(2017)09-25_1 PE 610.700v02-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 september 2017 - Måndagen den 25 september 2017

25-09-2017 PECH_OJ(2017)09-25_1 PE 610.541v01-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 september 2017 - Måndagen den 25 september 2017

25-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-25_1 PE 610.718v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 2 October 2017 - Monday 2 October 2017

20-09-2017 AFET_OJ(2017)10-02_1 PE 610.725v01-00
DEVE AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 september 2017 - Måndagen den 25 september 2017

19-09-2017 LIBE_OJ(2017)09-25_1 PE 610.705v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Tuesday 26 September 2017 - Tuesday 26 September 2017

19-09-2017 PANA_OJ(2017)09-26_1 PE 610.674v01-00
PANA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 26 september 2017 - Onsdagen den 27 september 2017

18-09-2017 BUDG_OJ(2017)09-26_1 PE 610.701v01-00
BUDG