Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 september 2019 - Tisdagen den 3 september 2019

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 3 september 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 september 2019

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 4 September 2019

13-08-2019 PETI_OJ(2019)09-04_1 PE639.964v01-00
PETI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019

12-08-2019 FEMM_OJ(2019)09-04_1 PE639.970v01-00
FEMM

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019 - Torsdagen den 5 september 2019

31-07-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 24 juli 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)09-04_1 PE639.883v01-00
CONT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 24 juli 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL