Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 21 mars 2019 - Torsdagen den 21 mars 2019

21-03-2019 REGI_OJ(2019)03-21_1 PE 636.395v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 mars 2019 - Måndagen den 18 mars 2019

18-03-2019 EMPL_OJ(2019)03-18_1 PE 636.334v02-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 mars 2019 - Måndagen den 18 mars 2019

18-03-2019 TRAN_OJ(2019)03-18_1 PE 636.271v02-00
TRAN

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 mars 2019 - Måndagen den 18 mars 2019

18-03-2019 AFCO_OJ(2019)03-18_1 PE 636.402v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Thursday 21 March 2019 - Thursday 21 March 2019

14-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-21_1 PE 637.190v01-00
LIBE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 21 mars 2019 - Torsdagen den 21 mars 2019

14-03-2019 DROI_OJ(2019)03-21_1 PE 637.194v01-00
DROI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 mars 2019 - Måndagen den 18 mars 2019

12-03-2019 BUDG_OJ(2019)03-18_1 PE 636.380v01-00
BUDG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 mars 2019 - Måndagen den 18 mars 2019

12-03-2019 AGRI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.399v01-00
AGRI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 mars 2019 - Måndagen den 25 mars 2019

12-03-2019 PECH_OJ(2019)03-25_1 PE 636.381v01-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 18 mars 2019 - Måndagen den 18 mars 2019

12-03-2019 JURI_OJ(2019)03-18_1 PE 636.400v01-00
JURI