Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 26 februari 2018 - Tisdagen den 27 februari 2018

26-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-26_1 PE 618.136v03-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 26 februari 2018 - Tisdagen den 27 februari 2018

26-02-2018 PECH_OJ(2018)02-26_1 PE 618.130v01-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 26 februari 2018 - Måndagen den 26 februari 2018

26-02-2018 CJ22_OJ(2018)02-26_1 PE 618.173v01-00
AFCO JURI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 26 februari 2018 - Tisdagen den 27 februari 2018

26-02-2018 AFCO_OJ(2018)02-26_1 PE 618.172v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 mars 2018 - Torsdagen den 8 mars 2018

23-02-2018 FEMM_OJ(2018)03-08_1 PE 618.182v01-00
FEMM

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 5 mars 2018 - Måndagen den 5 mars 2018

22-02-2018 TRAN_OJ(2018)03-05_1 PE 618.207v01-00
TRAN

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 27 februari 2018 - Tisdagen den 27 februari 2018

22-02-2018 CJ01_OJ(2018)02-27_1 PE 618.181v01-00
FEMM LIBE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 27 februari 2018 - Tisdagen den 27 februari 2018

22-02-2018 DROI_OJ(2018)02-27_1 PE 613.534v02-00
DROI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 26 februari 2018 - Måndagen den 26 februari 2018

21-02-2018 CONT_OJ(2018)02-26_1 PE 618.189v01-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 februari 2018 - Torsdagen den 22 februari 2018

21-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-21_1 PE 618.079v02-00
EMPL