Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 28 november 2017 - Tisdagen den 28 november 2017

28-11-2017 PECH_OJ(2017)11-28_1 PE 612.359v01-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 november 2017 - Tisdagen den 28 november 2017

27-11-2017 EMPL_OJ(2017)11-27_1 PE 613.550v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 november 2017 - Torsdagen den 23 november 2017

22-11-2017 INTA_OJ(2017)11-22_1 PE 613.276v02-00
INTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 november 2017 - Torsdagen den 23 november 2017

22-11-2017 REGI_OJ(2017)11-22_1 PE 613.495v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 november 2017 - Torsdagen den 23 november 2017

22-11-2017 SEDE_OJ(2017)11-22_1 PE 613.485v02-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 21 november 2017 - Tisdagen den 21 november 2017

21-11-2017 EMPL_OJ(2017)11-21_1 PE 613.418v02-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 21 november 2017 - Tisdagen den 21 november 2017

21-11-2017 PECH_OJ(2017)11-21_1 PE 612.358v02-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Tuesday 28 November 2017 - Tuesday 28 November 2017

21-11-2017 CJ01_OJ(2017)11-28_1 PE 613.597v01-00
FEMM LIBE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 21 november 2017 - Tisdagen den 21 november 2017

21-11-2017 AFCO_OJ(2017)11-21_1 PE 613.488v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 21 november 2017 - Tisdagen den 21 november 2017

21-11-2017 FEMM_OJ(2017)11-21_1 PE 613.301v02-00
FEMM