Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 29 maj 2019 - Onsdagen den 29 maj 2019

07-05-2019 AFET_OJ(2019)05-29_1 PE 638.599v01-00
AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 15 april 2019 - Måndagen den 15 april 2019

15-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-15_1 PE 637.574v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 11 April 2019 - Thursday 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE 638.449v01-00
LIBE

Handlingar som hör samman med förfarande LIBE/8/15922

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 8 april 2019 - Måndagen den 8 april 2019

08-04-2019 CONT_OJ(2019)04-08_1 PE 637.412v02-00
CONT