Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 28 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

28-02-2017 REGI_OJ(2017)02-28_1 PE 599.816v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 28 februari 2017 - Tisdagen den 28 februari 2017

28-02-2017 FEMM_OJ(2017)02-28_1 PE 599.733v02-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Monday 27 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

27-02-2017 AFET_OJ(2017)02-27_1 PE 599.771v02-00
AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 februari 2017 - Måndagen den 27 februari 2017

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 februari 2017 - Tisdagen den 28 februari 2017

27-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-27_1 PE 599.734v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 februari 2017 - Tisdagen den 28 februari 2017

27-02-2017 ITRE_OJ(2017)02-27_1 PE 599.746v02-00
ITRE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 februari 2017 - Tisdagen den 28 februari 2017

27-02-2017 PECH_OJ(2017)02-27_1 PE 599.631v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 27 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

20-02-2017 INTA_OJ(2017)02-27_1 PE 599.807v01-00
INTA

  DRAFT AGENDA - Monday 27 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

20-02-2017 CONT_OJ(2017)02-27_1 PE 599.803v01-00
CONT

  DRAFT AGENDA - Monday 13 March 2017 - Monday 13 March 2017

20-02-2017 IMCO_OJ(2017)03-13_1 PE 599.815v01-00
IMCO