Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 29 januari 2019 - Tisdagen den 29 januari 2019

29-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-29_1 PE 633.071v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 28 januari 2019 - Måndagen den 28 januari 2019

28-01-2019 AFET_OJ(2019)01-28_1 PE 632.962v02-00
AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 23 januari 2019 - Torsdagen den 24 januari 2019

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v03-00
INTA

  DRAFT AGENDA - Tuesday 29 January 2019 - Tuesday 29 January 2019

23-01-2019 CJ16_OJ(2019)01-29_1 PE 634.489v01-00
ECON BUDG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 29 januari 2019 - Tisdagen den 29 januari 2019

23-01-2019 CONT_OJ(2019)01-29_1 PE 633.074v01-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 29 januari 2019 - Tisdagen den 29 januari 2019

23-01-2019 CJ09_OJ(2019)01-29_1 PE 634.456v01-00
LIBE CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 23 januari 2019 - Onsdagen den 23 januari 2019

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 23 januari 2019 - Torsdagen den 24 januari 2019

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 23 januari 2019 - Torsdagen den 24 januari 2019

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v02-00
JURI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 23 January 2019 - Thursday 24 January 2019

23-01-2019 LIBE_OJ(2019)01-23_1 PE 632.957v02-00
LIBE