Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Thursday 30 August 2018

21-08-2018 DEVE_OJ(2018)08-29_1 PE 626.893v01-00
DEVE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Thursday 30 August 2018

21-08-2018 AGRI_OJ(2018)08-29_1 PE 626.898v01-00
AGRI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 29 augusti 2018 - Torsdagen den 30 augusti 2018

20-08-2018 LIBE_OJ(2018)08-29_1 PE 625.459v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

20-08-2018 PETI_OJ(2018)09-03_1 PE 626.687v02-00
PETI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 3 september 2018 - Måndagen den 3 september 2018

14-08-2018 AFET_OJ(2018)09-03_1 PE 626.871v01-00
AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 29 augusti 2018 - Torsdagen den 30 augusti 2018

13-08-2018 AFET_OJ(2018)08-29_1 PE 626.843v01-00
AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 6 september 2018 - Torsdagen den 6 september 2018

25-07-2018 TRAN_OJ(2018)09-06_1 PE 626.664v01-00
TRAN

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 29 augusti 2018 - Onsdagen den 29 augusti 2018

19-07-2018 PECH_OJ(2018)08-29_1 PE 625.559v01-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 3 september 2018 - Måndagen den 3 september 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-03_1 PE 625.539v01-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 10 september 2018 - Måndagen den 10 september 2018

18-07-2018 CONT_OJ(2018)09-10_1 PE 625.540v01-00
CONT