Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 15 juni 2016 - Torsdagen den 16 juni 2016

15-06-2016 PECH_OJ(2016)06-15_1 PE 582.436v02-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 30 maj 2016 - Måndagen den 30 maj 2016

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 30 maj 2016 - Måndagen den 30 maj 2016

30-05-2016 AFCO_OJ(2016)05-30_1 PE 583.921v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 30 May 2016 - Monday 30 May 2016

30-05-2016 SEDE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.908v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 26 maj 2016 - Torsdagen den 26 maj 2016

26-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-26_1 PE 583.890v02-00
LIBE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 25 maj 2016 - Onsdagen den 25 maj 2016

25-05-2016 REGI_OJ(2016)05-25_1 PE 582.420v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 30 maj 2016 - Måndagen den 30 maj 2016

25-05-2016 LIBE_OJ(2016)05-30_1 PE 583.933v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Thursday 2 June 2016 - Thursday 2 June 2016

25-05-2016 PETI_OJ(2016)06-02_1 PE 583.887v01-00
PETI

  DRAFT AGENDA - Monday 30 May 2016 - Monday 30 May 2016

25-05-2016 DROI_OJ(2016)05-30_1 PE 583.871v02-00
DROI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 24 maj 2016 - Tisdagen den 24 maj 2016

24-05-2016 CJ21_OJ(2016)05-24_1 PE 582.266v02-00
FEMM EMPL