Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 28 juni 2018 - Torsdagen den 28 juni 2018

28-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-28_1 PE 623.774v01-00
EMPL ECON

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 28 juni 2018 - Torsdagen den 28 juni 2018

28-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-28_2 PE 623.773v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 juni 2018 - Måndagen den 25 juni 2018

25-06-2018 REGI_OJ(2018)06-25_1 PE 623.697v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Monday 2 July 2018 - Monday 2 July 2018

22-06-2018 CJ16_OJ(2018)07-02_1 PE 623.858v01-00
ECON BUDG

  DRAFT AGENDA - Monday 2 July 2018 - Monday 2 July 2018

22-06-2018 ECON_OJ(2018)07-02_1 PE 623.857v01-00
ECON

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 June 2018 - Thursday 28 June 2018

21-06-2018 BUDG_OJ(2018)06-28_1 PE 623.831v01-00
BUDG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 25 juni 2018 - Måndagen den 25 juni 2018

21-06-2018 CONT_OJ(2018)06-25_1 PE 623.829v01-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 28 juni 2018 - Torsdagen den 28 juni 2018

21-06-2018 ENVI_OJ(2018)06-28_1 PE 623.850v01-00
ENVI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 9 juli 2018 - Tisdagen den 10 juli 2018

21-06-2018 FEMM_OJ(2018)07-09_1 PE 623.838v01-00
FEMM

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 28 juni 2018 - Torsdagen den 28 juni 2018

21-06-2018 PEST_OJ(2018)06-28_1 PE 622.239v01-00
PEST