Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 5 september 2016 - Måndagen den 5 september 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 5 september 2016 - Måndagen den 5 september 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 31 août 2016 - Mercredi 31 août 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 19 juli 2016 - Tisdagen den 19 juli 2016

19-07-2016 AFET_OJ(2016)07-19_1 PE 587.466v02-00
AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 31 augusti 2016 - Onsdagen den 31 augusti 2016

15-07-2016 BUDG_OJ(2016)08-31_1 PE 587.451v01-00
BUDG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 5 september 2016 - Måndagen den 5 september 2016

15-07-2016 EMIS_OJ(2016)09-05_1 PE 587.449v01-00
EMIS

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 14 juli 2016 - Torsdagen den 14 juli 2016

14-07-2016 CJ24_OJ(2016)07-14_1 PE 585.595v02-00
JURI IMCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 13 juli 2016 - Torsdagen den 14 juli 2016

13-07-2016 INTA_OJ(2016)07-13_1 PE 585.711v02-00
INTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 13 juli 2016 - Torsdagen den 14 juli 2016

13-07-2016 EMPL_OJ(2016)07-13_1 PE 585.714v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 13 juli 2016 - Torsdagen den 14 juli 2016

13-07-2016 IMCO_OJ(2016)07-13_1 PE 585.592v02-00
IMCO