Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 3 april 2017 - Måndagen den 3 april 2017

03-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-03_1 PE 601.236v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 mars 2017 - Måndagen den 27 mars 2017

27-03-2017 CONT_OJ(2017)03-27_1 PE 601.246v02-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 mars 2017 - Måndagen den 27 mars 2017

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-27_1 PE 601.224v02-00
LIBE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 3 april 2017 - Måndagen den 3 april 2017

24-03-2017 ITRE_OJ(2017)04-03_1 PE 601.278v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Thursday 30 March 2017 - Thursday 30 March 2017

24-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-30_1 PE 601.273v01-00
LIBE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 27 mars 2017 - Måndagen den 27 mars 2017

23-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-27_1 PE 601.281v01-00
CONT BUDG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 mars 2017 - Torsdagen den 23 mars 2017

22-03-2017 CONT_OJ(2017)03-22_1 PE 601.221v02-00
CONT

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 mars 2017 - Torsdagen den 23 mars 2017

22-03-2017 EMPL_OJ(2017)03-22_1 PE 601.133v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 mars 2017 - Torsdagen den 23 mars 2017

22-03-2017 PECH_OJ(2017)03-22_1 PE 599.705v03-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 22 mars 2017 - Torsdagen den 23 mars 2017

22-03-2017 SEDE_OJ(2017)03-22_1 PE 601.205v02-00
SEDE