Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 December 2016 - Thursday 15 December 2016

15-12-2016 CJ20_OJ(2016)12-15_1 PE 595.616v01-00
SEDE AFCO AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 12 december 2016 - Måndagen den 12 december 2016

08-12-2016 DEVE_OJ(2016)12-12_1 PE 595.444v02-00
DEVE AFET

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 december 2016 - Torsdagen den 8 december 2016

08-12-2016 BUDG_OJ(2016)12-08_1 PE 595.467v02-00
BUDG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 december 2016 - Torsdagen den 8 december 2016

08-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-08_1 PE 595.423v02-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 15 december 2016 - Torsdagen den 15 december 2016

08-12-2016 ENVI_OJ(2016)12-15_1 PE 595.628v01-00
ENVI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 december 2016 - Torsdagen den 8 december 2016

08-12-2016 AFCO_OJ(2016)12-08_1 PE 595.558v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 december 2016 - Torsdagen den 8 december 2016

08-12-2016 SEDE_OJ(2016)12-08_1 PE 595.489v01-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 december 2016 - Torsdagen den 8 december 2016

06-12-2016 CJ12_OJ(2016)12-08_1 PE 595.567v01-00
LIBE ECON

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 december 2016

06-12-2016 DROI_OJ(2016)12-08_1 PE 595.420v02-00
DROI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 5 december 2016 - Måndagen den 5 december 2016

05-12-2016 AFET_OJ(2016)12-05_1 PE 595.432v02-00
AFET