Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 27 april 2017 - Torsdagen den 27 april 2017

27-04-2017 PANA_OJ(2017)04-27_1 PE 602.935v03-00
PANA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 25 april 2017 - Tisdagen den 25 april 2017

25-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-25_1 PE 603.016v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

24-04-2017 DEVE_OJ(2017)05-03_1 PE 603.085v01-00
DEVE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 april 2017 - Tisdagen den 25 april 2017

24-04-2017 BUDG_OJ(2017)04-24_1 PE 602.969v02-00
BUDG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 april 2017 - Tisdagen den 25 april 2017

24-04-2017 REGI_OJ(2017)04-24_1 PE 603.015v01-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 2 maj 2017 - Onsdagen den 3 maj 2017

24-04-2017 AGRI_OJ(2017)05-02_1 PE 601.254v01-00
AGRI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 24 april 2017 - Tisdagen den 25 april 2017

24-04-2017 PECH_OJ(2017)04-24_1 PE 602.986v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Tuesday 2 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

21-04-2017 IMCO_OJ(2017)05-02_1 PE 602.996v01-00
IMCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 25 april 2017 - Tisdagen den 25 april 2017

21-04-2017 LIBE_OJ(2017)04-25_1 PE 601.184v02-00
LIBE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 3 maj 2017 - Torsdagen den 4 maj 2017

20-04-2017 JURI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.069v01-00
JURI