Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 29 maj 2019

29-05-2019 AFET_OJ(2019)05-29_1 PE638.599v02-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 5 juni 2019

27-05-2019 BUDG_OJ(2019)06-05_1 PE638.699v01-00
BUDG

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 15 april 2019

15-04-2019 EMPL_OJ(2019)04-15_1 PE637.574v01-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 11 april 2019

11-04-2019 REGI_OJ(2019)04-11_1 PE637.490v01-00
REGI

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE638.449v01-00
LIBE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 17 april 2019

08-04-2019 AFET_OJ(2019)04-17_1 PE637.531v01-00
DEVE AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 8 april 2019

08-04-2019 CONT_OJ(2019)04-08_1 PE637.412v02-00
CONT

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 16 april 2019

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 11 april 2019

08-04-2019 TRAN_OJ(2019)04-11_1 PE637.311v03-00
TRAN

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 11 april 2019

05-04-2019 BUDG_OJ(2019)04-11_1 PE637.545v01-00
BUDG