Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 september 2016 - Torsdagen den 8 september 2016

08-09-2016 PECH_OJ(2016)09-08_1 PE 587.637v01-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 5 september 2016 - Måndagen den 5 september 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v04-00
SEDE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 1 september 2016 - Torsdagen den 1 september 2016

01-09-2016 FEMM_OJ(2016)09-01_1 PE 587.410v02-00
FEMM

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 31 augusti 2016 - Torsdagen den 1 september 2016

31-08-2016 EMPL_OJ(2016)08-31_1 PE 587.659v01-00
EMPL

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 31 augusti 2016 - Onsdagen den 31 augusti 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 29 augusti 2016 - Tisdagen den 30 augusti 2016

29-08-2016 AFET_OJ(2016)08-29_1 PE 587.641v03-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Thursday 1 September 2016

29-08-2016 ENVI_OJ(2016)08-31_1 PE 587.683v01-00
ENVI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 8 september 2016 - Torsdagen den 8 september 2016

29-08-2016 AGRI_OJ(2016)09-08_1 PE 587.687v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

29-08-2016 CULT_OJ(2016)09-05_1 PE 587.668v01-00
CULT