Förslag till föredragningslistor


Förslag till föredragningslistor är offentliggjorda föredragningslistor till utskottets sammanträden vilka hålls minst en gång per månad. Vid dessa sammanträden debatterar, diskuterar och röstar utskotten om förslag till lagstiftning och ändringsförslag och anordnar ofta diskussioner med sakkunniga. Observera att ändringar som görs i sista stund inte alltid hinner föras in i förslaget till föredragningslista.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till föredragningslistor.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 27 november 2018 - Tisdagen den 27 november 2018

27-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-27_1 PE 630.603v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Tuesday 27 November 2018 - Tuesday 27 November 2018

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v03-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 22 november 2018 - Torsdagen den 22 november 2018

22-11-2018 CJ35_OJ(2018)11-22_1 PE 630.518v01-00
PETI AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 november 2018 - Torsdagen den 22 november 2018

21-11-2018 REGI_OJ(2018)11-21_1 PE 630.507v02-00
REGI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 november 2018 - Torsdagen den 22 november 2018

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v03-00
PECH

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 november 2018 - Onsdagen den 21 november 2018

21-11-2018 AFCO_OJ(2018)11-21_1 PE 630.549v01-00
AFCO

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 21 november 2018 - Onsdagen den 21 november 2018

21-11-2018 TAX3_OJ(2018)11-21_1 PE 630.446v02-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Monday 26 November 2018 - Monday 26 November 2018

20-11-2018 AFET_OJ(2018)11-26_1 PE 630.609v01-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 26 November 2018 - Tuesday 27 November 2018

20-11-2018 ENVI_OJ(2018)11-26_1 PE 630.612v01-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 27 November 2018 - Tuesday 27 November 2018

20-11-2018 FEMM_OJ(2018)11-27_1 PE 629.623v01-00
FEMM