Länkar

Länkar

 

Inga länkar tillgängliga

 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbsidan för Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter, som sedan det ombildades 2004 har blivit en viktig europeisk plattform i kampen för mänskliga rättigheter världen över.
 
Underutskottet, även kallat DROI-utskottet, anordnar utfrågningar och diskussioner om alla slags människorättsfrågor. Som ett resultat av dessa debatter antar vi betänkanden och resolutioner och bidrar därigenom till den internationella debatten om ämnen som dödsstraffet, tortyr och kampen mot straffrihet. Vi försöker också så snabbt som möjligt reagera på människorättskränkningar runtom i världen genom att företräda de värst drabbade.
 
Den årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna, med en bedömning av situationen för de mänskliga rättigheterna i världen, utarbetas också av DROI‑utskottet. Ett annat viktigt inslag i vårt arbete är det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som i december varje år delas ut till personer eller organisationer som deltar i kampen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. År 2013 kommer vi att fira prisets 25-årsjubileum.
 
På vår webbplats kan du följa våra sammanträden online och ladda ner alla dokument. Det är mycket viktigt att vårt arbete finns tillgängligt eftersom vi gärna tar emot kommentarer och aktuella uppgifter från människorättsförsvarare, allmänheten och frivilligorganisationer.