Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

22-07-2019

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING

23-07-2019

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARY MEETING