Hem

 
Senaste nytt
 
November 2014

► The next ECON Committee meetings:   
  Monday, 1 December from 15:00-18:30
  Tuesday, 2 December from 09:00-12:30 and 15:00-18:30
 
Latest study and briefings:
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Vote on the appointment of the Chair, Vice-Chair and Members of the Board of the SRB

On Monday 15 December, the ECON committee will vote whether or not to approve the Commission's proposals for the members of the Board of the Single Resolution Mechanism for banks in the eurozone and other participating countries. The Board will be responsible for resolving failing banks, using the tools provided and avoiding taxpayer  bailouts. The Commission proposed 6 names on 5 December after a thorough selection process, during which shortlists of candidates for these positions were sent to the European Parliament. The ECON committee heard all of the six candidates proposed by the Commission in public session on 8 and 9 December. If the committee votes to approve the candidates proposed by the Commission, the proposal will be put to the plenary immediately afterwards.
 
Monday, 15 December, from19:30 - 20:00, room WIC 200 in Strasbourg

   
European Investment Bank – Annual Report 20013

The Draft Initiative Report on the European Investment Bank activity will be presented in ECON by the Rapporteur Ernest Urtasun. This annual exercise of democratic scrutiny will focus on the main activity of the EIB, including special initiatives such as the Project Bonds and the Programme for the SMEs. The ECON debate will cover the economic, social and environmental impact on the EIB financing activity both in the EU and in third countries. Special attention will also be paid to the effect of the recent increase of capital of the EIB and to the role that the Bank will play within the new Investment plan launched by the EC President.
 
Monday, 8 December, from 15:40 - 16:20, room JAN 4Q2 
 

   
Economic Dialogue and exchange of views on the AGS and the Alert Mechanism Report

ECON and EMPL held a Joint Economic Dialogue and exchange of views on the Annual Growth Survey 2015 (AGS) with Valdis Dombrovskis, Vice-President of the European Commission, Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, and Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, on Tuesday 2 December in Brussels. This meeting provided an opportunity for Members to ask questions on the AGS which has been published on 13 November, a document that takes stock of 2014 and outlines the economic policy priorities at the EU level for 2015.
 
 

   
Economic Dialogue and exchange of views with Commissioner P. Moscovici

On 1 December ECON held an Economic Dialogue and exchange of views with Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs, in order to discuss
• Commission's opinion on the Draft Budgetary Plans of euro area member states
• review of the 6/2 Packs regulations
 
 
 
 
 

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
ECON 17-12-2014 - 19:02  

The fees that banks charge retailers to process shoppers’ payments should be capped under uniform rules across in the EU following a deal struck by Economic and Monetary Affairs Committee and Council negotiators on Wednesday. The cap would apply to both cross-border and domestic card-based payments and should result in lower costs for consumers.

LIBE ECON 17-12-2014 - 09:47  

The ultimate owners of companies would have to be listed in central registers in EU countries, accessible to people with a "legitimate interest", such as investigative journalists and other concerned citizens, under a deal struck by Parliament and Council negotiators on a draft EU anti-money laundering directive on Tuesday. The rules would also require banks, auditors, lawyers, real estate agents and casinos, among others, to be more vigilant about suspicious transactions made by their clients.

ECON 08-12-2014 - 18:42  

Candidate Chair of the EU Single Resolution Board (SRB) Ms Elke König (DE), was quizzed by Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee at a public hearing on Monday. Ms König and five other candidates for Board positions were nominated by the European Commission on Friday 5 December.

ECON 02-12-2014 - 15:05  

Commissioner Pierre Moscovici was asked to account for the European Commission’s decision to give France, Italy and Belgium more time to hit Eurozone budgetary targets by Economic and Monetary Affairs Committee MEPs on Tuesday. MEPs urged that budget plan deadlines should be met and that criteria for applying rules more flexibly to some EU member states than others should be clear and detailed.

ECON 27-11-2014 - 09:46  

A negotiating team led by Alain Lamassoure (EPP, FR) struck a political deal with the Council and the Commission on European Long Term Investment Funds (ELTIFs) on Wednesday evening. These funds should boost non-bank financing for projects that deliver infrastructure, intellectual property or research results which benefit the real economy and society.

Ansvarsområden
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
1. Unionens ekonomiska politik och penningpolitik, Ekonomiska och monetära unionens funktion och det europeiska valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med berörda institutioner och organisationer).
2. Den fria rörligheten för kapital och betalningar (gränsöverskridande betalningar, enhetligt betalningsområde, betalningsbalans, kapitalrörelser och in- och utlåningspolitik, kontroll av kapitalrörelser som har sitt ursprung i tredjeland, åtgärder i syfte att främja unionens kapitalutförsel).
3. Internationella valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med finansiella och monetära institutioner och organisationer).
4. Bestämmelserna om konkurrens och statligt eller offentligt stöd.
5. Skattebestämmelser.
6. Reglering och övervakning av finansiella tjänster, institutioner och marknader, inklusive finansiell rapportering, revision, bokföringsbestämmelser, bolagsförvaltning och andra bolagsrättsliga frågor som särskilt rör finansiella tjänster.
7. Europeiska investeringsbankens relevanta finansiella verksamhet som en del av den europeiska ekonomiska styrningen i euroområdet.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

Välkomna till utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON). Utskottet är ansvarigt för frågor som rör Ekonomiska och monetära unionen (EMU), regleringen av finansiella tjänster, den fria rörligheten för kapital och betalningar, skatte- och konkurrenspolitik samt det internationella finanssystemet.
Den sjunde valperioden präglades av den allvarligaste ekonomiska, finansiella och sociala kris som förekommit på senare tid. ECON-utskottet spelade en avgörande roll vid antagandet av lagstiftningsåtgärder för att möta krisen och fick ökad arbetsbelastning i form av granskning och betänkanden. Därför har parlamentet beslutat att utöka utskottet från 50 till 61 ledamöter.
Idag prioriterar vi tillväxt och sysselsättning. Stabilitet, främjande av investeringar, reformer och social sammanhållning måste stärka varandra ömsesidigt. ECON kommer att främja en seriös debatt i dessa frågor.
Jag är övertygad om att vi måste arbeta för att uppnå en genuin ekonomisk och monetär union med en verkningsfull ekonomisk ledning, som är ansvarig inför parlamentet.
Vi måste bli fullborda lagstiftning om en bankreform, om ekonomisk brottslighet och om främjande av investeringar i långsiktiga tillväxtrelaterade projekt.
Vi måste också se till att det nya regelverket tillämpas på ett korrekt sätt och ses över, och vi kommer noggrant att granska kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna. En välreglerad och välfungerande kapitalmarknad är av avgörande betydelse för tillväxten.
Slutligen kommer utskottet att medverka i arbetet med att stärka den demokratiska legitimiteten på grundval av gemenskapsmetoden. En djupgående och genuin ekonomisk och monetär union måste vara demokratisk. Utskottet kommer därför att förbättra sitt samarbete med de nationella parlamenten.