Ledamöter

Roberto GUALTIERI
 • Roberto GUALTIERI Ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Italien
 
Brian HAYES
 • Brian HAYES Vice ordförande
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Irland
 
Peter SIMON
 • Peter SIMON Vice ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Tyskland
 
Kay SWINBURNE
 • Kay SWINBURNE Vice ordförande
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Förenade kungariket
 
Luděk NIEDERMAYER
 • Luděk NIEDERMAYER Vice ordförande
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Tjeckien
 
Gerolf ANNEMANS
 • Gerolf ANNEMANS Ledamot
 • Gruppen Nationernas och friheternas Europa
 • Belgien
 
Hugues BAYET
 • Hugues BAYET Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Belgien
 
Pervenche BERÈS
 • Pervenche BERÈS Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Frankrike
 
David COBURN
 • David COBURN Ledamot
 • Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • Förenade kungariket
 
Thierry CORNILLET
 • Thierry CORNILLET Ledamot
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Frankrike