Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Banking Union: Completing the Single Rule Book
18-07-2019 Briefing

Public hearing with Elke König, Chair of the Single Resolution Board, on the SRB Annual Report 2018 - ECON on 22 July 2019
18-07-2019 Briefing

Banking Union: What next?
18-07-2019 Djupanalys

An Effective Regime for Non-viable Banks: US Experience and Considerations for EU Reform
17-07-2019 Studie

Banking Union: Defusing the “home/host” debate
16-07-2019 Briefing

Banking Union: Towards new arrangements for the provision of liquidity in resolution?
16-07-2019 Briefing

Single Supervisory Mechanism – Main Features, Oversight and Accountability
16-07-2019 Briefing

Single Resolution Mechanism - Main Features, Oversight and Accountability
16-07-2019 Briefing

European Central Bank appointments: Role of the European Parliament
15-07-2019 Studie

Structural Budget Balances in EU Member States - June 2019
28-06-2019 Briefing

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
  • Enheten för övervakning av ekonomisk styrning