Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 september 2019 - Tisdagen den 3 september 2019

02-09-2019 INTA_OJ(2019)09-02_1 PE639.824v02-00
INTA

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 3 september 2019

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 2 september 2019

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 24 juli 2019

19-08-2019 DEVE_PV(2019)07-24-1 PE639.977v02-00
DEVE

 

  DRAFT REPORT on the economic policies of the euro area 2019

19-08-2019 ECON_PR(2019)639994 PE639.994v01-00
ECON

Esther de LANGE

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1211/2018 by R.C. and M.R. (Italian), legal representatives, on behalf of the Association of Italian Officials of the European Patent Office, bearing 26 signatures, on the transfer of pension contributions paid in Italy to Eurocontrol and the European Patent Office

19-08-2019 PETI_CM(2019)639897 PE639.897v02-00
PETI

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE

 

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 DEVE_PA(2019)639818 PE639.818v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-09-2019

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019

13-08-2019 PECH_OJ(2019)09-04_1 PE639.991v01-00
PECH