Hem

 
Senaste nytt
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament adopted the text by 474 votes to 158 with 39 abstentions at its last plenary meeting in this legislature. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

 
Mer information
 
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the plenary adopted the final text at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

 
Mer information
 
Organisation of a labour force sample survey in the Community

After reaching an agreement with the Council the text had been voted by the EMPL committee on 10 March. The plenary adopted on 15 April by 592 votes to 30 with 3 abstentions.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)
 
 

 
Mer information
 
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

The report, briefly presented to Plenary on Monday 14 April, was adopted on the following day by 360 votes to 249 with 13 abstentions.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
1. Sysselsättningspolitik och alla aspekter av socialpolitik, exempelvis arbetsvillkor, social trygghet och socialt skydd.
2. Åtgärder beträffande arbetsmiljö.
3. Europeiska socialfonden.
4. Yrkesutbildningspolitik, inklusive yrkeskvalifikationer.
5. Fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer.
6. Dialogen mellan arbetsmarknadens parter.
7. Alla former av diskriminering på arbetsplatsen och arbetsmarknaden, med undantag av könsdiskriminering.
8. Förbindelser med följande organ:
-  Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
-  Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor
-  Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
-  Europeiska arbetsmiljöbyrån
-  Förbindelser med andra berörda EU-organ och internationella organisationer.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Hej och välkommen till sysselsättningsutskottets hemsida!
 
Det är jag som är utskottets ordförande.
 
Vårt utskott ansvarar huvudsakligen för sysselsättningspolitiken och alla aspekter av socialpolitiken samt frågor rörande arbetsförhållanden, yrkesutbildning och fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer. En komplett lista över våra befogenheter hittar du här nedanför.
 
Utskottet består av 49 ledamöter och 49 suppleanter som företräder de olika politiska grupperna i Europaparlamentet. Varje politisk grupp utser en ansvarig person (samordnare) som ska delta i organisationen av utskottets arbete.
 
Det är sysselsättningsutskottet som tillsammans med rådet och kommissionen ansvarar för att regelverket inom utskottets behörighetsområden genomförs.
 
Under denna valperiod har vi som mål att driva på arbetet för en ny social agenda och verka för ett samhälle som är öppet för alla.
 
Vår hemsida uppdateras regelbundet för att du ska kunna hålla dig informerad om vad som händer i utskottet. Du kan även följa våra sammanträden via EP Live.
 
Välkommen!