Ledamöter

Thomas HÄNDEL
 • Thomas HÄNDEL Ordförande
 • Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
 • Tyskland
 
Marita ULVSKOG
 • Marita ULVSKOG Vice ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Sverige
 
Claude ROLIN
 • Claude ROLIN Vice ordförande
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Belgien
 
Renate WEBER
 • Renate WEBER Vice ordförande
 • Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
 • Rumänien
 
Agnes JONGERIUS
 • Agnes JONGERIUS Vice ordförande
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Nederländerna
 
Laura AGEA
 • Laura AGEA Ledamot
 • Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • Italien
 
Tim AKER
 • Tim AKER Ledamot
 • Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • Förenade kungariket
 
Guillaume BALAS
 • Guillaume BALAS Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Frankrike
 
Tiziana BEGHIN
 • Tiziana BEGHIN Ledamot
 • Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
 • Italien
 
Brando BENIFEI
 • Brando BENIFEI Ledamot
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Italien