Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-09-2019

  DRAFT REPORT on Employment and social policies of the euro area

25-07-2019 EMPL_PR(2019)639822 PE639.822v01-00
EMPL

Yana TOOM

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-09-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 24 juli 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 18 juli 2019

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

PROTOKOLL - Torsdagen den 18 juli 2019

18-07-2019 EMPL_PV(2019)07-18-1 PE639.800v02-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 15 juli 2019

15-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-15_1 PE639.751v01-00
EMPL

 

PROTOKOLL - Måndagen den 15 juli 2019

15-07-2019 EMPL_PV(2019)07-15-1 PE639.765v01-00
EMPL

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

10-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-10_1 PE639.693v01-00
EMPL

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

10-07-2019 EMPL_PV(2019)07-10-1 PE639.711v01-00
EMPL