Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Kort sammanfattning

Utredningsavdelningarnas tjänster (EMPL i fokus)
14-06-2019 Briefing

EU and ILO: Shaping the Future of Work
12-06-2019 Studie

Study in focus: Employment barriers in border regions
15-05-2019 Kort sammanfattning

Labour mobility and recognition in the regulated professions (Study + Annex I - IV)
15-03-2019 Studie

THE GENDER GAP IN PENSIONS IN THE EU
15-03-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 Kort sammanfattning

Employment barriers in border regions: Strategies and EU funding
15-01-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 Kort sammanfattning

Employment, Vocational Education and Training (VET) and Social Policies in Italy
15-10-2018 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet
  • Enheten för övervakning av ekonomisk styrning