Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  AMENDMENTS 1 - 287 - Draft motion for a resolution 2019 UN Climate Change Conference in Santiago de Chile, Chile (COP25)

07-10-2019 ENVI_AM(2019)641381 PE641.381v01-00
ENVI

Peter LIESE, Nils TORVALDS, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Pär HOLMGREN, Mohammed CHAHIM, Mick WALLACE

BUDGETÄNDRINGSFÖRSLAG Budget 2020

28-08-2019 ENVI_AB(2019)640644 PE640.644v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 27 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN