Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

21-10-2019

19:30

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Extra sammanträde

+ EXTRA UTSKOTTSSAMMANTRÄDE ECON-ENVI (ARTIKEL 58)

21-10-2019

19:45

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Extra sammanträde

+

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

06-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

06-11-2019

14:30

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

07-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

02-12-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

03-12-2019

09:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

03-12-2019

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde