Utfrågningar

SE ALLA

Ett utskott får anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program och inlägg från talare.

05-12-2019 - ENVI-PETI joint Public Hearing on the Revaluation of the wolf population in the EU

ENVI PETI 22-01-2020 - 11:48
Revaluation of the wolf population in the EU

For decades, the wolf was regarded as strongly endangered in Europe. Its population is now recovering in many areas of the continent.The joint ENVI-PETI public hearing, with the association of AGRI, focus on the wolf population within the EU.

The basic objective was to have a better understanding on the status of wolf populations in EU and furthermore, to consider possible changes to the current management of the wolf population in Europe. The hearing took place on 5 December 2019.

Plats : PHS 3C50

  Large Carnivore Management Plans of Protection: Best Practices in EU Member States
  Overcoming barriers – Management of large carnivores in the Alps
  The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe

Experts Presentations

   Prof. L. Boitani - Wolves in Europe EU Parliament 2019
   Presentation Dr. G. Carbone - 5-12-2019
   J. Linnell EUP