Möten med nationella parlament


Europaparlamentets utskott kan inleda direkta dialoger med de nationella parlamenten på utskottsnivå. Dessa kan bland annat ta formen av gemensamma sammanträden mellan nationella parlamentsledamöter och ledamöter av Europaparlamentet från motsvarande utskott, där de kan diskutera gemensamma frågor.
Här finns all tillgänglig information om dessa sammanträden.

30-03-2015 - From COP 21 Paris to 2050

ENVI 21-03-2016 - 15:31

The European Parliament's Committee on the Environment, Public Health and Food Safety is inviting Members of national Parliaments to the interparliamentary committee meeting "From COP 21 Paris to 2050: a roadmap towards an innovative low-carbon, resource-efficient Europe". (Läs mer)