Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

19-09-2019 ENVI_OJ(2019)09-25_1 PE641.221v01-00
ENVI

 

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 september 2019 - Torsdagen den 5 september 2019

04-09-2019 ENVI_OJ(2019)09-04_1 PE640.649v01-00
ENVI

 

BUDGETÄNDRINGSFÖRSLAG Budget 2020

28-08-2019 ENVI_AB(2019)640644 PE640.644v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

25-07-2019 ENVI_PV(2019)07-10-1 PE639.851v01-00
ENVI

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 27 - Förslag till yttrande Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-07-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 23 juli 2019

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 22 juli 2019

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-22_1 PE639.792v01-00
ENVI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

05-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-10_1 PE639.686v01-00
ENVI