Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Kort sammanfattning

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Kort sammanfattning

Study in focus: Sampling points for air quality
02-04-2019 Kort sammanfattning

What if a simple DNA test could predict your future?
22-03-2019 Kort sammanfattning

Sampling points for air quality - Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
18-03-2019 Studie

Robots in healthcare: a solution or a problem?
15-03-2019 Djupanalys

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
05-02-2019 Briefing

Brain: New approach to brain diseases
15-01-2019 Djupanalys

Cardiovascular Diseases and Lifestyle
15-01-2019 Djupanalys

Study in focus: International Climate Negotiations
05-11-2018 Kort sammanfattning

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet