Arbetsdokument

Arbetsdokument är handlingar som rör utarbetande av betänkanden och yttranden. Utskotten använder ofta arbetsdokument för att offentliggöra motiveringar till sina betänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga arbetsdokument.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ARBETSDOKUMENT om ett ramverk för 2030 för klimat- och energipolitik

Datum : 06-11-2013

Referens :

CJ10_DT(2013)522943 PE 522.943v01-00
ITRE ENVI

Anne DELVAUX , Konrad SZYMAŃSKI

Handlingar som hör samman med förfarande CJ10/7/13218

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA om det interparlamentariska utskottssammanträdet om Jämlik och effektiv tillämpning av EU:s miljölagstiftning – varför sker det inte?

Datum : 13-03-2013

Referens :

ENVI_DT(2013)506341 PE 506.341v01-00
ENVI

 

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ARBETSDOKUMENT om Life-programmet och vad som kommer sedan: Hållbarhet via nästa fleråriga budgetram 2014–2020

Datum : 16-04-2012

Referens :

ENVI_DT(2012)487708 PE 487.708v01-00
ENVI

Jutta HAUG

Handlingar som hör samman med förfarande ENVI/7/08207

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ARBETSDOKUMENT om Undergrävande av Life: Förhindra ohållbara delar i den fleråriga budgetramen

Datum : 16-04-2012

Referens :

ENVI_DT(2012)487712 PE 487.712v01-00
ENVI

Jutta HAUG

Handlingar som hör samman med förfarande ENVI/7/08207

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ARBETSDOKUMENT om programmet för miljö och klimatpolitik (Life)

Datum : 16-04-2012

Referens :

ENVI_DT(2012)487756 PE 487.756v01-00
ENVI

Jutta HAUG

Handlingar som hör samman med förfarande ENVI/7/08207

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ARBETSDOKUMENT om Europeiska havs- och fiskerifonden

Datum : 13-04-2012

Referens :

ENVI_DT(2012)487717 PE 487.717v01-00
ENVI

Nikos CHRYSOGELOS

Handlingar som hör samman med förfarande ENVI/7/08043

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ARBETSDOKUMENT om förberedelserna inför Rio+20-toppmötet – interparlamentariskt utskottsmöte mellan Europaparlamentet och nationella parlament

Datum : 28-02-2012

Referens :

ENVI_DT(2012)483726 PE 483.726v01-00
ENVI

 

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

SAMMANTRÄDE TILLÄMPNING AV MILJÖLAGSTIFTNINGEN

Datum : 22-02-2012

Referens :

ENVI_DT(2012)483473 PE 483.473v02-00
ENVI

 

Handlingar som hör samman med förfarande ENVI/7/01086

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ARBETSDOKUMENT om en färdplan för ett resurseffektivt Europa

Datum : 31-10-2011

Referens :

ENVI_DT(2011)475847 PE 475.847v01-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Handlingar som hör samman med förfarande ENVI/7/05435

Dokument :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ARBETSDOKUMENT om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050

Datum : 14-09-2011

Referens :

ENVI_DT(2011)472224 PE 472.224v01-00
ENVI

Chris DAVIES

Handlingar som hör samman med förfarande ENVI/7/05827

Nästa sida  
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Välkommen till ENVI-utskottets webbsida
 
Med våra 71 ledamöter är vi det största lagstiftande utskottet i Europaparlamentet. Vi arbetar för att mycket av den oro som människor över hela Europa känner ska återspeglas i lagstiftningen om miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Europaparlamentet har numera befogenhet att medlagstifta i de flesta frågor som vårt utskott har hand om, vilket gör det till ett av de mest inflytelserika utskotten.
 
Vårt arbete på miljöområdet omfattar frågor om allt från lagstiftning om giftiga kemikalier till bevarande av Europas biologiska mångfald. ENVI-utskottet arbetar även för ett resurseffektivt och hållbart Europa. Att bekämpa klimatförändringarna står i centrum för utskottsarbetet.
 
De livsmedelsskandaler som inträffat i medlemsstaterna under senare år har tydligt visat på behovet av säkrare livsmedel. Vi granskar livsmedelslagstiftningen med ett kritiskt öga. Bättre konsumentinformation, t.ex. genom klar och tydlig märkning av produkter, är en av de viktigaste frågorna för ENVI-utskottet.
 
När det gäller folkhälsan vill vi se lösningar som gäller för hela EU. Nyligen har vi arbetat med säkerhet för läkemedel och kosmetika, beslutat om åtgärder mot förfalskning av läkemedel och försvarat patienternas rättigheter. 
 
Vi hoppas att den här webbsidan ger dig en bättre bild av vårt arbete. Kom gärna med synpunkter om frågor som intresserar dig särskilt.
 
Matthias Groote