Arbetsdokument

Arbetsdokument är handlingar som rör utarbetande av betänkanden och yttranden. Utskotten använder ofta arbetsdokument för att offentliggöra motiveringar till sina betänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga arbetsdokument.

Mode d'affichage des résultats
 

Inga dokument tillgängliga

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Välkommen till ENVI-utskottets webbsida
 
Med 69 ledamöter är ENVI-utskottet det främsta lagstiftande utskottet i Europaparlamentet.
 
ENVI-ledamöterna arbetar aktivt med att förbättra livsmedelsinformationen till konsumenterna, särskilt genom att reglera märkningen av produkter och deras utsläppande på marknaden av. ENVI strävar efter att komma med europeiska lösningar på frågor som rör folkhälsan.
 
Utskottet är också ansvarigt för ett stort antal politikområden, exempelvis luft- och vattenföroreningar, avfallshantering och skydd av biologisk mångfald. Ledamöternas målsättning är att främja ett resurseffektivt och hållbart Europa.
 
Att bekämpa klimatförändringarna står i centrum för utskottsarbetet. Det hamnar redan tidigt under denna valperiod högt upp på dagordningen med tanke på de kommande klimattoppmötena som kommer att vara avgörande för antagandet av ett internationellt klimatavtal, planerat till 2015. Odlingen av genetiskt modifierade organismer och eventuell inskränkning eller förbud av dem i medlemsstaterna kommer också att prioriteras från första början av denna valperiod.
 
Vi hoppas att den här webbplatsen kommer att ge dig ordentligt med information om vårt arbete och du får gärna välja att kommentera sådant som du tycker är viktigt.
 
Giovanni La Via