Utfrågningar

SE ALLA

Ett utskott får anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program och inlägg från talare.

25-09-2017 - Hearing on LGBTI Rights outside the EU and implementation of EU Guidelines

DROI 27-09-2017 - 15:21
DROI

The hearing will debate the state of play of “criminalisation” in the world and how it is addressed at national and international level. It will also focus on the implementation of the EU Guidelines on LGBTI rights (2013). The hearing gathers together experts and activists from Europe and its eastern and southern neighbourhood.

Unfortunately, more than 75 countries worldwide still criminalise homosexuality with at least five using death penalty. The European Parliament remains committed to equality of treatment including for LGBTI individuals and is actively encouraging states to repeal discriminatory legislation and adopt practices that respects individual Human Rights.

Plats : ASP 3E-2