Utfrågningar

SE ALLA

Ett utskott får anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program och inlägg från talare.

26-11-2018 - Cum-Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework

TAX3 ECON 11-12-2018 - 16:57
Public hearing on “Cum Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework”

On Monday 26 November 2018, from 19.00 to 20.30, TAX3 together with the ECON Committee will hold a public hearing on “Cum-Ex scandal: financial crime and the loopholes in the current legal framework”. The purpose of this hearing is to examine the recent revelation of the CumEx files, which has shown that over EUR 55 billion have been defrauded through various schemes.

This hearing will aim to examine the existing legal loopholes allowing to this situation as well as possible ways to improve administrative cooperation between Member States regarding tax matters.

Plats : Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050

  Biography of the speakers

Gerhard Schick, Member and co-rapporteur of the former Bundestag Inquiry committee on the Cum Ex scandal

   Statement

Christoph Spengel, ZEW Research Associate and the Chair of Business Administration and Taxation II at the University of Mannheim

   Statement
   Presentation

Oliver Schröm, founder and head of the international collaboration of the project “The CumEx Files” and the Editor-in-chief of the German non-profit newsroom CORRECTIV

   Statement