Evenemang

Evenemang

 

Utfrågningar I enlighet med artikel 193 i arbetsordningen får utskott anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program, kallelser och inlägg från talare.

 
JURI

Rättsliga frågor

11-11-2014

HEARING ON THE FUTURE DEVELOPMENT OF COPYRIGHT IN EUROPE

Programme

 • common.download.document Programme

Poster

 • common.download.document Poster
JURI

Rättsliga frågor

10-11-2014

HEARING ON RECENT DEVELOPMENTS ON EU ADMINISTRATIVE LAW

Programme

 • common.download.document Programme

Poster

 • common.download.document Poster

Publications

 • common.download.document ReNEUAL - Model Rules
 • common.download.document ReNEUAL - Model Rules in a nutshell
PECH

Fiskeri

06-11-2014

The Oyster Industry in Europe: Challenges for producers

Poster and Programme

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster
FEMM

Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

05-11-2014

Spring Forward for Women - conference

Information

 • common.download.document Poster
 • common.download.document Registration information
 • common.download.document Draft programme
AGRI

Jordbruk och landsbygdens utveckling

05-11-2014

A new EU Forest Strategy

 • common.download.document Poster
 • common.download.document Programme
TRAN

Transport och turism

04-11-2014

Hearing on European road toll systems for private vehicles

 • common.download.document Poster
 • common.download.document Programme
LIBE

Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

20-10-2014

Hearing for the appointment of the European Data Protection Supervisor and the Assistant Supervisor, 20.10

Legal basis

 • common.download.document Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000
 • common.download.document Decision No 1247/2002/EC of the European Parliament, of the Council and of the Commission of 1 July 2002

Procedure

 • common.download.document Commission vacancy notice for the European Data Protection Supervisor
 • common.download.document Commission vacancy notice for the Assistant Supervisor

Lists of candidates EDPS

 • common.download.document Transmission Commission shortlist to EP & Council
 • common.download.document List all candidates EDPS
 • common.download.document List all candidates Assistant Supervisor

CVs and motivation letters

 • common.download.document CV Cinzia BIONDI
 • common.download.document Motivation letter Cinzia BIONDI
 • common.download.document CV Giovanni BUTTARELLI
 • common.download.document Motivation letter EDPS Giovanni BUTTARELLI
 • common.download.document Motivation letter Assistant Supervisor Giovanni BUTTARELLI
 • common.download.document CV Noëlle LENOIR
 • common.download.document Motivation letter Noelle LENOIR
 • common.download.document CV Yann PADOVA
 • common.download.document Motivation letter Yann PADOVA
 • common.download.document CV Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
 • common.download.document Motivation letter Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Written answers by candidates

 • common.download.document Written answers Cinzia BIONDI
 • common.download.document Written answers Giovanni BUTARELLI
 • common.download.document Written answers Noëlle LENOIR
 • common.download.document Written answers Yann PADOVA
 • common.download.document Written answers Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
ENVI

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

07-10-2014

Workshop on Novel foods

 • common.download.document Poster of workshop
 • common.download.document Draft agenda
 • common.download.document Meeting documents
PECH

Fiskeri

29-09-2014

Fight against illegal fishing (IUU)

Poster and programme

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster

Presentations by:

 • common.download.document Prof. Henrik ÖSTERBLOM, (Stockholm University)
 • common.download.document Prof. Alen SOLDO (Dept. of Marine Studies, University of Split)
 • common.download.document Tatjana GERLING (Senior Manager with WWF)
 • common.download.document Michel GOUJON (representative of Tuna Fisheries in RFMOs, France)
 • common.download.document Guus PASTOOR (President of the Dutch Fish Federation, Netherlands)
 • common.download.document Pascal SAVOURET, Director of EFCA (control and agency actions – deployment of control plans)
 • common.download.document Héctor VILLA GONZALEZ, Deputy DG, Ministry of Agriculture, Food and Environment
TRAN

Transport och turism

03-09-2014

Exchange of views on air safety

Presentations

 • common.download.document Mr Frank Brenner, Director General of EUROCONTROL
 • common.download.document Mr Salvatore Sciacchitano, Executive Secretary of ECAC
 • common.download.document Mr Giancarlo Buono, Regional Director for Safety and Flight Operations of IATA
 • common.download.document Mr Patrick Ky, Executive Director of EASA
 
Nästa sida  
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek