Utfrågningar


Ett utskott får anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program och inlägg från talare.

Public Hearing on "The internal energy market as a pillar for Energy Union"

ITRE 20-04-2015
Poster

On 20 April ITRE Committee organised a public hearing on the Internal Energy Markets. The hearing addressed the following issues: the integration of electricity and gas markets and solutions to eliminate obstacles and how Energy Union could enhance energy security and the role of domestic energy production, securing interconnections, the market for electricity from renewables, and markets aspects of reduction of emissions. The hearing was from 15:00 to 18:00, in room JAN 4Q2. (Läs mer)

How to improve selectivity in the context of the discard ban

PECH 13-04-2015

This hearing will discuss issues such as improvements in selectivity based on both technical development and other measures, with a focus on fishing gear. (Läs mer)

Joint Hearing on accountability, transparency and integrity

CONT JURI LIBE AFCO 26-03-2015
Poster

"Towards a high degree of accountability, transparency and integrity in the EU Institutions" (Läs mer)

Public Hearing on "Time to revisit Summer Time?"

JURI ITRE TRAN 24-03-2015
Summer time

The JURI, TRAN and ITRE Committees held a hearing on 24 March, from 16.00 to 18.00, in room PHS 03C050, entitled "Time to Revisit Summer Time". The hearing considered recent research findings on the effects of daylight saving on different aspects of the economy, but also on health and safety. The hearing also addressed major issues in connection with better regulation, subsidiarity and proportionality. (Läs mer)

"TTIP: What's in it for Europeans?"

INTA 18-03-2015
Poster

During a hearing on "TTIP - what's in for the Europeans?" INTA looked at potential benefits of TTIP for Europeans as workers, qualified professionals, consumers, entrepreneurs etc. (Läs mer)

White Paper on Transport

TRAN 17-03-2015

Hearing on WHITE PAPER ON TRANSPORT: taking stock and the way forward towards sustainable mobility (Läs mer)