Evenemang

Evenemang

 

Utfrågningar I enlighet med artikel 193 i arbetsordningen får utskott anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program, kallelser och inlägg från talare.

 
ENVI

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

07-10-2014

Workshop on Novel foods

 • common.download.document Poster of workshop
 • common.download.document Draft agenda of the workshop
PECH

Fiskeri

29-09-2014

Fight against illegal fishing (IUU)

Poster and programme

 • common.download.document Programme
 • common.download.document Poster

Presentations by:

 • common.download.document Prof. Henrik ÖSTERBLOM, (Stockholm University)
 • common.download.document Prof. Alen SOLDO (Dept. of Marine Studies, University of Split)
 • common.download.document Tatjana GERLING (Senior Manager with WWF)
 • common.download.document Michel GOUJON (representative of Tuna Fisheries in RFMOs, France)
 • common.download.document Guus PASTOOR (President of the Dutch Fish Federation, Netherlands)
 • common.download.document Pascal SAVOURET, Director of EFCA (control and agency actions – deployment of control plans)
 • common.download.document Héctor VILLA GONZALEZ, Deputy DG, Ministry of Agriculture, Food and Environment
EMPL

Sysselsättning och sociala frågor

23-09-2014

EMPL Introductory workshop

Contributions

 • common.download.document Mesures to confront undecklared work throughout Europe - Piet Renooy
 • common.download.document Health and Safety: Challenges of the new Strategy - Lothar Lissner, KOOP
 • common.download.document Treatment of workers under 25 - Laura Todaro, Mirja Gutheil - Matrix
 • common.download.document EU-Level Social Dialogue - Andrea Broughton, IES
TRAN

Transport och turism

03-09-2014

Exchange of views on air safety

Presentations

 • common.download.document Mr Frank Brenner, Director General of EUROCONTROL
 • common.download.document Mr Salvatore Sciacchitano, Executive Secretary of ECAC
 • common.download.document Mr Giancarlo Buono, Regional Director for Safety and Flight Operations of IATA
 • common.download.document Mr Patrick Ky, Executive Director of EASA
ENVI

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

04-03-2014

Workshop on Prevention and Healthy Life

 • common.download.document Poster of the workshop
 • common.download.document Draft agenda
 • common.download.document Brochure of the workshop
 • common.download.document Workshop proceedings
 
Dagens sändningar
 
Multimediabibliotek