Evenemang

Evenemang

 

Utfrågningar I enlighet med artikel 193 i arbetsordningen får utskott anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program, kallelser och inlägg från talare.

 
PECH

Fiskeri

29-09-2014

Fight against illegal fishing (IUU)

Poster and programme

  • common.download.document Programme
TRAN

Transport och turism

03-09-2014

Exchange of views on air safety

Presentations

  • common.download.document Mr Frank Brenner, Director General of EUROCONTROL
  • common.download.document Mr Salvatore Sciacchitano, Executive Secretary of ECAC
  • common.download.document Mr Giancarlo Buono, Regional Director for Safety and Flight Operations of IATA
  • common.download.document Mr Patrick Ky, Executive Director of EASA
ENVI

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

04-03-2014

Workshop on Prevention and Healthy Life

  • common.download.document Poster of the workshop
  • common.download.document Draft agenda
  • common.download.document Brochure of the workshop
  • common.download.document Workshop proceedings
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek