Ledamöter

Evelyn REGNER
  • Evelyn REGNER Ordförande
  • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • Österrike
 
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP
 
Gwendoline DELBOS-CORFIELD
 
Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ
 
Robert BIEDROŃ
  • Robert BIEDROŃ Vice ordförande
  • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • Polen
 
Christine ANDERSON
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
 
Annika BRUNA
  • Annika BRUNA Ledamot
  • Gruppen Identitet och demokrati
  • Frankrike
 
Belinda DE LUCY
 
Rosa ESTARÀS FERRAGUT