Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019
21-10-2019 Kort sammanfattning

The professional status of rural women in the EU
27-05-2019 Studie

Women’s role in peace processes
15-05-2019 Studie

Briefing on the achievements of the FEMM committee in the area of gender equality during the 2014-2019 term (Briefing + Annex)
15-05-2019 Briefing

Women, Gender Equality and the Energy Transition in the EU
03-05-2019 Studie

Access to maternal healthcare and midwifery for vulnerable groups in the EU
15-04-2019 Studie

FEMM Mission to Spain
25-02-2019 Briefing

Women in political decision-making in view of the next European elections
21-02-2019 Studie

Women's rights in Western Balkans
29-01-2019 Studie

Implementation of the Daphne programme and other funds aimed at fighting violence against women and girls
15-01-2019 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor