Template : Vue d'ensemble

Utskott EU Commissioners-designate hearings in committees

The designated members of the Juncker Commission will be heard by the EP committees dealing with their respective portfolios on 29.09-02.10.14 and on 06-07.10.14 in Brussels. Commissioner-designate Timmermans (first Vice-President) will be heard by a Conference of Presidents open to all MEPs. Each hearing is scheduled to last three hours, during which the commissioner-designate will give an opening speech and then answer questions posed by committee members.  Detailed information on the candidates, their portfolios, the procedure, hearing schedule, live webstreaming, latest news and relevant legal framework can be found in the dedicated webpages.

Mer information
Texter som lagts fram för omröstning i utskott
Filtrera per utskott
 
 
 
 

Resultat : 18

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2014

Datum : 26-08-2014

Referens :

EMPL_PA(2014)537203 PE 537.203v01-00
EMPL

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-09-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal)

Datum : 04-09-2014

Referens :

BUDG_PR(2014)537331 PE 537.331v01-00
BUDG

Patricija ŠULIN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-10-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/012 BE/Ford Genk från Belgien)

Datum : 04-09-2014

Referens :

BUDG_PR(2014)537329 PE 537.329v01-00
BUDG

Paul RÜBIG

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-10-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Datum : 09-09-2014

Referens :

INTA_PA(2014)537395 PE 537.395v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-09-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Datum : 05-09-2014

Referens :

INTA_PA(2014)537343 PE 537.343v01-00
INTA

Ionel-Sorin MOISĂ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-09-2014

References :

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek