Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 27 augusti 2018 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 164

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-07-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-07-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-07-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-07-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

19-06-2018 AFET_PA(2018)623654 PE 623.654v01-00
AFET

Brando BENIFEI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-07-2018

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

12-07-2018 - 10:35
EMPL Sammanträde
12-07-2018 - 09:11
DEVE Sammanträde
12-07-2018 - 09:11
TERR Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter