Template : Vue d'ensemble

Utskotten sammanträder nästa gång 3 november 2014 i Bryssel.
AFET Ukraine elections, meeting with Colombian President: in committee

The Committee on Foreign Affairs will discuss the general elections in Ukraine with the Head of the EP Observation Delegation to Ukraine, Andrej Plenković, on 03.11.14. The day after, the Committee will meet Juan Manuel Santos Calderón, President of Colombia.

IMCO Correct application of the law on customs and agricultural matters: debate

The correct application of the law on customs and agricultural matters will be discussed by the Committee on Internal Market and Consumer Protection together with Commission representatives on 05.11.14. The discussion will focus on the costs and usefulness of export container status messages regarding the mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and their cooperation with the Commission.

Mer information
INTA EU-Myanmar Investment Agreement: public hearing

Since 2011, the EU has been demonstrating willingness to support democratic transition in Myanmar by reinstating trade preferences and launching negotiations for an investment agreement. The Committee on International Trade will hold a hearing with experts on 06.11.14 in order to analyse the upcoming negotiations. Due note of the political situation in the country and the investment agreements already signed by Myanmar with its neighbouring countries will be taken.

Mer information
FEMM Spring forward for women: conference

Women parliamentarians from the Arab States region and members of the European Parliament will get together during the UN Women conference "Spring forward for women", hosted by the Committee on Women's Rights and Gender Equality on 05.11.14. The participants will have the opportunity to network, foster expertise and share experiences regarding the issues of gender equality and women’s empowerment both in the European Union and the Arab States region.

DEVE Ebola, Syria, global development goals, Climate Change Conference: in committee

The Committee on Development will discuss the longer-term lessons from the Ebola epidemic during its meeting of 03.11.14, for which it will be preparing a non-legislative report. It will also go over the EU's negotiating position on the future global framework for sustainable development goals, after which it will vote on its opinion ahead of the UN Climate Change Conference of December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will also be on the agenda.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott
Filtrera per utskott
 
 
 
 

Resultat : 62

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/009 EL/Sprider Stores från Grekland)

Datum : 09-10-2014

Referens :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-10-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland från Irland

Datum : 09-10-2014

Referens :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-10-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites)

Datum : 20-10-2014

Referens :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier

Datum : 24-09-2014

Referens :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-10-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om EU och den globala utvecklingsramen efter 2015

Datum : 20-10-2014

Referens :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-10-2014

References :

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek