Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 26 februari 2018 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 195 Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-02-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ändring av artikel 174.8 i arbetsordningen om omröstningsordningen vid omröstning om ändringsförslag

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 31-01-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-01-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-12-2017

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

22-02-2018 - 10:34
PETI Sammanträde
22-02-2018 - 09:46
AFET Sammanträde
22-02-2018 - 09:39
TERR Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter