Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 19 mars 2018 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 213

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet

29-01-2018 CONT_PR(2018)612130 PE 612.130v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-03-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016

29-01-2018 CONT_PR(2018)612030 PE 612.030v01-00
CONT

Barbara KAPPEL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-03-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016

08-02-2018 CONT_PR(2018)613457 PE 613.457v02-00
CONT

Bart STAES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-03-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016

05-02-2018 CONT_PR(2018)613465 PE 613.465v02-00
CONT

Bart STAES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-03-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i Europeiska unionen: kommissionens sjunde rapport

05-02-2018 CULT_PA(2018)616606 PE 616.606v02-00
CULT

Mircea DIACONU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-02-2018

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

14-03-2018 - 14:06
ENVI Sammanträde
12-03-2018 - 20:48
PEST Sammanträde
12-03-2018 - 19:36
AFET Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter