Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 2 juli 2015 i Bryssel.

Fundamental Rights in the EU: committee vote. Migration, home affairs funds: debate

LIBE 01-07-2015 - 14:35
Vote

The non-legislative report on the situation of fundamental rights in the EU (2013-2014) will be voted on by the Committee on Civil liberties, Justice and Home Affairs on 02.07.15. The Committee will also vote on the order of preference of candidates for the post of Director for the Fundamental Rights Agency. A debate on the strategic report on migration, including an analysis on the use of Home Affairs funds are spent in the context of migration and development context, will also take place.

Human rights situation in Angola: update in committee

DROI 01-07-2015 - 14:35
Angola flag

The Subcommittee on Human Rights will discuss the deteriorating human rights situation in Angola. Despite being one of the fastest growing African economies, around 70% of the population in Angola lives below the poverty line. The topics that will be addressed include the arbitrary detentions of human rights defenders and the case of the investigative journalist and human rights activist Rafael Marques. The meeting will be held on 02.07.15.

EU diplomacy in a globalised context: seminar on challenges and partnerships

AFET 01-07-2015 - 14:44
AFET-ENA high-level seminar on EU Diplomacy

The Committee on Foreign Affairs is jointly organising a seminar with the Ecole nationale d'administration (ENA) entitled "Global challenges and partnerships. Which place for EU diplomacy in a globalised context?" Part of a three-day high-level joint AFET-ENA event, this seminar will take place at the European Parliament's premises in Brussels on 01.07.15.

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Utskott 21-04-2015 - 09:26
Fact sheets on the European Union

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 64

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Konungariket Belgien och Republiken Polen att ratificera och för Republiken Österrike att ansluta sig till Budapestkonventionen om avtal om varutransporter på de inre vattenvägarna

27-05-2015 JURI_PR(2015)557285 PE 557.285v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-06-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kvinnors karriärer inom forsknings- och universitetsvärlden och de glastak som de stöter på

27-05-2015 FEMM_PR(2015)557279 PE 557.279v01-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020

27-05-2015 FEMM_PA(2015)557295 PE 557.295v01-00
FEMM

Biljana BORZAN

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

20-05-2015 INTA_PR(2015)554890 PE 554.890v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 02-06-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om de europeiska struktur- och investeringsfonderna och sund ekonomisk styrning: riktlinjer för genomförandet av artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser

21-04-2015 REGI_PR(2015)552059 PE 552.059v02-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 19-05-2015

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

29-06-2015 - 16:32
INTA Sammanträde
29-06-2015 - 16:05
AFET Sammanträde
29-06-2015 - 15:10
TRAN Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete