Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 30 mars 2015 i Bryssel.

Poster on Accountability and Integrity in the EU - image with hands

Towards a high degree of accountability, transparency, integrity in the EU: hearing

CONT JURI LIBE AFCO 17-03-2015 - 13:51

The Committees on Budgetary Control, on Legal Affairs, on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, and on Constitutional Affairs will hold a joint hearing to discuss issues of accountability, transparency and integrity of the EU institutions. The possible developments in connection with the Commissioners Code of Conduct and the key conclusions of the Transparency International Report on the European Union Integrity System will also be looked at. The hearing will take place on 26.03.15.

Finnish Prime Minister Jyrki Katainen address the EP during the debate on the future of Europe

Green growth opportunities for SMEs, EFSI: votes. Debates with Commission, EIB

REGI 24-03-2015 - 16:50

The Committee on Regional Development will vote on its opinions regarding the non-legislative report on green growth opportunities for SMEs and on the legislative proposal establishing a European Fund for Strategic Investment, amongst others. The Committee will also hold a debate with Commission Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness Jyrki Katainen, and with European Investment Bank Vice-President Wilhelm Molterer. The meeting will take place on 26.03.15.

Vytenis Andriukaitis

Health and food safety: committee debate with Commissioner Andriukaitis

ENVI 18-03-2015 - 17:04

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet Commissioner Andriukaitis on 26.03.15 to discuss ongoing legislative work including the files on: medical devices, veterinary medicinal products, official controls, patient safety and the fight against healthcare associated infections and antimicrobial resistance, the alcohol strategy, cloning, and novel food. The debate is also likely to focus on future developments in the area of health and food safety for 2015-2016.  

Denis Mukwege receives Parliament's Sakharov Prize 2014 and appeals to the EU to help fight sexual violence against women as a weapon of war in Congo.

Sakharov Prize Laureate 2014 Denis Mukwege: committee debate

DROI 19-03-2015 - 14:37

The Subcommittee on Human Rights will meet Doctor Denis Mukwege, Sakharov Prize Laureate 2014, to discuss his ongoing work against rape and violence on women in the Democratic Republic of Congo.  The Sakharov Prize for Freedom of Thought is awarded yearly by the European Parliament to individuals who have made an exceptional contribution to the fight for human rights across the world.

Investment fund

European Fund for Strategic Investments: joint committee debate

BUDG ECON 24-03-2015 - 17:08

Approximately 1,400 amendments have been tabled to the report on the recently proposed European Fund for Strategic Investments (EFSI). These will be discussed during the joint meeting of the Committee on Budgets and the Committee on Economic and Monetary Affairs on 26.03.15. According to the Commission proposal, the EFSI is to be backed by a guarantee of 21 billion euro and will be accompanied by the establishment of a European Investment Advisory Hub and a European Investment Project Pipeline.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 127

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationer till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

18-12-2014 ENVI_PA(2014)544393 PE 544.393v01-00
ENVI

Bart STAES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-02-2015

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar

12-03-2015 ENVI_PR(2015)551928 PE 551.928v01-00
ENVI

Margrete AUKEN

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den nuvarande politiska situationen i Afghanistan

19-02-2015 FEMM_PA(2015)549341 PE 549.341v01-00
FEMM

Mariya GABRIEL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-03-2015

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över investering för tillväxt och sysselsättning: att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i unionen

17-02-2015 FEMM_PA(2015)549256 PE 549.256v02-00
FEMM

Julie GIRLING

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-03-2015

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ryska federationen, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

12-02-2015 AFET_PR(2015)549251 PE 549.251v01-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-03-2015

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

26-03-2015 - 09:29
DROI Sammanträde
26-03-2015 - 09:14
ECON BUDG Sammanträde
26-03-2015 - 09:13
ENVI Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete