Senaste nytt

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 211 Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the proposal of the Commission for the appointment of a member of the Single Resolution Board

19-02-2018 ECON_PR(2018)618162 PE 618.162v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2018

10-01-2018 CULT_PA(2018)616539 PE 616.539v01-00
CULT

Julie WARD

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-01-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens

12-12-2017 ITRE_PA(2017)613604 PE 613.604v01-00
ITRE

Lieve WIERINCK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-01-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2018

08-12-2017 ECON_PR(2017)615386 PE 615.386v01-00
ECON

Hugues BAYET

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-01-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004

16-11-2017 ECON_PA(2017)613502 PE 613.502v01-00
ECON

Ramon TREMOSA i BALCELLS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-12-2017

Dagens sändningar

Följ utskottssammanträdena i direktsändning

Multimediabibliotek

20-02-2018 - 18:36
ECON Sammanträde
20-02-2018 - 15:34
IMCO Sammanträde
20-02-2018 - 15:07
REGI Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter