Senaste nytt

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 95

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-05-2016

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism

09-03-2016 LIBE_PR(2016)577046 PE 577.046v01-00
LIBE

Monika HOHLMEIER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 07-04-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien)

03-06-2016 AFET_PA(2016)584122 PE 584.122v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-06-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo)

02-06-2016 AFET_PA(2016)584014 PE 584.014v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-06-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Ukraina)

01-06-2016 AFET_PA(2016)583952 PE 583.952v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-06-2016

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

30-06-2016 - 13:07
BUDG Sammanträde
30-06-2016 - 11:18
SEDE Sammanträde
30-06-2016 - 11:01
DROI Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete