Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 8 juli 2019 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

17-04-2019 - 14:40
DEVE AFET Sammanträde
16-04-2019 - 14:11
ENVI Sammanträde
15-04-2019 - 20:07
JURI CONT Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter