Senaste nytt

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 131 Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-05-2017

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-05-2017

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Kosovo* om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-05-2017

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende nationella parlament

12-04-2017 JURI_PA(2017)602921 PE 602.921v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-05-2017

Dagens sändningar

Följ utskottssammanträdena i direktsändning

Multimediabibliotek

29-05-2017 - 15:11
JURI Sammanträde
29-05-2017 - 15:11
REGI Sammanträde
18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete