Senaste nytt

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 114

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde

16-05-2018 ITRE_PR(2018)608020 PE 608.020v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2018 för budgetåret 2018: Införande av överskottet från budgetåret 2017

08-05-2018 BUDG_PR(2018)622073 PE 622.073v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 31-05-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Frankrike – EGF/2017/009 FR/Air France

02-05-2018 BUDG_PR(2018)621117 PE 621.117v01-00
BUDG

Alain LAMASSOURE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-05-2018

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staternas regering

02-05-2018 ITRE_PR(2018)621963 PE 621.963v01-00
ITRE

Rolandas PAKSAS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-05-2018

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden

20-04-2018 CULT_PA(2018)620999 PE 620.999v01-00
CULT

Theodoros ZAGORAKIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-05-2018

Dagens sändningar

Följ utskottssammanträdena i direktsändning

Multimediabibliotek

11-06-2018 - 20:17
AGRI Sammanträde
11-06-2018 - 19:35
AFCO Sammanträde
11-06-2018 - 19:32
LIBE Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter