Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 30 november 2015 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 91

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över Europeiska investeringsbanken (EIB) – Årsrapport 2014

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över årsrapporten för 2014 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier

28-09-2015 LIBE_PA(2015)567819 PE 567.819v01-00
LIBE

Petr JEŽEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-11-2015

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över på väg mot en akt för den digitala inre marknaden

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-10-2015

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-10-2015

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

26-11-2015 - 08:43
AFET Sammanträde
19-11-2015 - 15:12
AFCO Sammanträde
19-11-2015 - 09:39
ENVI Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete