Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 1 april 2019 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

21-03-2019 - 15:20
LIBE Sammanträde
21-03-2019 - 14:07
PETI Sammanträde
21-03-2019 - 10:51
REGI Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter