Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 29 maj 2017 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 129 Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om budgetkontroll av finansieringen av icke-statliga organisationer från EU:s budget

16-03-2017 CONT_PR(2017)589138 PE 589.138v01-00
CONT

Markus PIEPER

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-05-2017

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-05-2017

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och Kosovo* om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-05-2017

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Sammanträde
15-05-2017 - 21:01
AFET Sammanträde
15-05-2017 - 19:12
AGRI Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete