Senaste nytt

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 123 Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures to address the on-going challenges of migration, refugee inflows and security threats

20-11-2017 BUDG_PR(2017)612204 PE 612.204v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 21-11-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Grekland – EGF/2017/003 GR/Attica retail

27-10-2017 BUDG_PR(2017)612289 PE 612.289v01-00
BUDG

Marie-Pierre VIEU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-11-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2017 för budgetåret 2017: Minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgifts- och inkomstberäkningar (egna medel och böter)

27-10-2017 BUDG_PR(2017)612206 PE 612.206v01-00
BUDG

Jens GEIER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-11-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2017/005 FI/Retail

25-10-2017 BUDG_PR(2017)612295 PE 612.295v01-00
BUDG

Răzvan POPA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-11-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om överläggningarna i utskottet för framställningar under året 2016, artikel 216.7 i arbetsordningen

24-10-2017 PETI_PR(2017)610643 PE 610.643v02-00
PETI

Notis MARIAS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-10-2017

Dagens sändningar

Följ utskottssammanträdena i direktsändning

Multimediabibliotek

22-11-2017 - 10:32
PETI Sammanträde
22-11-2017 - 10:10
IMCO Sammanträde
22-11-2017 - 10:05
ENVI Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete