Template : Vue d'ensemble

Utskotten sammanträder nästa gång 3 november 2014 i Bryssel.
Utskott Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott
Filtrera per utskott
 
 
 
 

Resultat : 49

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/009 EL/Sprider Stores från Grekland)

Datum : 09-10-2014

Referens :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-10-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland från Irland

Datum : 09-10-2014

Referens :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-10-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites)

Datum : 20-10-2014

Referens :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier

Datum : 24-09-2014

Referens :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-10-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om EU och den globala utvecklingsramen efter 2015

Datum : 20-10-2014

Referens :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-10-2014

References :

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek