Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 21 januari 2019 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

17-01-2019 - 10:06
REGI Sammanträde
14-01-2019 - 21:02
ITRE Sammanträde
14-01-2019 - 20:28
AGRI Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter