Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 19 november 2018 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

15-11-2018 - 11:50
REGI Sammanträde
15-11-2018 - 10:17
TRAN Sammanträde
15-11-2018 - 09:35
EMPL Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter