Template : Vue d'ensemble

Utskotten sammanträder nästa gång 3 november 2014 i Bryssel.
Utskott Commissioners-designate: committee hearings

The new Slovenian commissioner-designate for transport Violeta Bulc will be heard by the Committee on Transport and Tourism in the evening of 20.10.14, in Strasbourg. On the same day, the Committee on Industry, Research and Energy, and the Committee on Environment, Public Health and Food Safety will jointly hear commissioner-designate Maroš Šefčovič, who has recently been proposed as Vice-President for the Energy Union. More detailed information can be found in the dedicated website.

Mer information
LIBE European Data Protection Supervisor, Assistant Supervisor: hearing of candidates

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will hear the candidates for the posts of European Data Protection Supervisor (EDPS) and Assistant Supervisor on 20.10.14. The Committee will then vote on the candidates' appointments on 21.10.14. The EDPS has the responsibility of ensuring that all EU institutions and bodies respect people’s right to privacy when processing personal data.

INTA Customs duties on goods originating in Ukraine: committee vote

Following the postponement of the application of the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) until 31.12.15, the Commission submitted an urgent proposal aimed at prolonging the existing autonomous trade preferences. During its meeting of 20.10.14, the Committee on International Trade will vote on its report regarding this prolongation. The current preferences apply until 1 November 2014.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott
Filtrera per utskott
 
 
 
 

Resultat : 26 Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina

Datum : 14-10-2014

Referens :

INTA_PR(2014)539661 PE 539.661v02-00
INTA

Gabrielius LANDSBERGIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-10-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/009 GR/Sprider Stores, submitted by Greece)

Datum : 09-10-2014

Referens :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, submitted by Ireland)

Datum : 09-10-2014

Referens :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT OPINION on the EU and the global development framework after 2015

Datum : 20-10-2014

Referens :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 17-10-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2001/18/EG vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade organismer inom sina territorier

Datum : 24-09-2014

Referens :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-10-2014

References :

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek