Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 30 mars 2017 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 133

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2017/000 TA2017 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

07-03-2017 BUDG_PR(2017)601085 PE 601.085v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 27-03-2017

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

03-03-2017 BUDG_PA(2017)600929 PE 600.929v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 23-03-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2018

02-03-2017 BUDG_PR(2017)599828 PE 599.828v01-00
BUDG

Richard ASHWORTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-03-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2017 för budgetåret 2017 som åtföljer förslaget om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599604 PE 599.604v01-00
BUDG

Jens GEIER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 02-03-2017

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att ge stöd till Förenade kungariket, Cypern och Portugal

03-02-2017 BUDG_PR(2017)599595 PE 599.595v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 02-03-2017

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

27-03-2017 - 15:08
FEMM LIBE Sammanträde
23-03-2017 - 14:08
EMPL Sammanträde
23-03-2017 - 14:06
LIBE Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete