Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 23 januari 2017 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 156

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017

05-12-2016 REGI_PA(2016)595492 PE 595.492v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-12-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-12-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Den årliga tillväxtöversikten 2017

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-12-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över palmolja och avverkning av regnskogar

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-12-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-12-2016

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

12-01-2017 - 15:11
JURI Sammanträde
12-01-2017 - 15:08
LIBE Sammanträde
12-01-2017 - 15:06
EMIS Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete