Template : Vue d'ensemble

Utskotten sammanträder nästa gång 5 januari 2015 i Bryssel.
ECON Benchmark integrity in financial instruments and contracts: committee debate

The report on the proposal aiming to restore confidence in the integrity of benchmarks, particularly following the LIBOR/EURIBOR scandal will be discussed by the Committee on Economic and Monetary Affairs on 08.01.15. The draft rules intend to enhance the robustness and reliability of benchmarks, facilitate the prevention and detection of their manipulation and clarify responsibility for and the supervision of benchmarks by the authorities.

Mer information
LIBE Terrorist Finance Tracking Programme: debate. EU financial interests: vote

The access to the Europol Joint Supervisory Body's inspection report on the Terrorist Finance Tracking Programme will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs together with European Ombudsman O'Reilly on 08.02.15. The Committee will also vote on its opinion regarding the 2013 Annual Report on the protection of the Union's financial interests.

Mer information
CONT Budget implementation 2013 - European Commission and other institutions: debate

The implementation of the budget of the European Commission during 2013 will be discussed by the Committee on Budgetary Control on 08.01.15 together with Commissioner for Research, Science and Innovation, Carlos Moedas, and the responsible member of the European Court of Auditors, Alex Brenninkmeijer. The Committee will also look at the 2013 budget implementation of other institutions together with European Court of Auditors member Baudilio Tomé Muguruza.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott
Filtrera per utskott
 
 
 
 

Resultat : 92

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över årsrapporten för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier

Datum : 17-11-2014

Referens :

LIBE_PA(2014)541595 PE 541.595v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-12-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorganen

Datum : 17-11-2014

Referens :

REGI_PA(2014)541658 PE 541.658v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-12-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området

Datum : 28-11-2014

Referens :

AFET_PR(2014)541530 PE 541.530v02-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 09-12-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF

Datum : 26-11-2014

Referens :

BUDG_PA(2014)544160 PE 544.160v01-00
BUDG

Jens GEIER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-12-2014

References :

Dokument :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE om årlig rapport 2013 till Europaparlamentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Datum : 25-11-2014

Referens :

BUDG_PA(2014)544127 PE 544.127v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-12-2014

References :

Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek