Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 21 mars 2019 i Bryssel.

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

18-03-2019 - 17:09
LIBE AFET DROI Sammanträde
18-03-2019 - 16:59
EMPL Sammanträde
18-03-2019 - 16:09
DEVE INTA Sammanträde

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Det ordinarie lagstiftningsförfarandet är det normala förfarandet för att anta lagstiftning på EU-nivå.

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Delegerade akter

Interinstitutionellt register över delegerade akter