Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 5 mars 2015 i Bryssel.

Smart borders

The visa legislative package: committee debate

LIBE 25-02-2015 - 17:16

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs will discuss the proposed legislative package on visas, which seeks to clarify and simplify the visa scheme in general.  The debates will focus on the revision of the Visa Code, which deals with procedures and conditions for issuing visas, and on the proposed establishment of a touring visa. The recently published study on a humanitarian visa will also be discussed. The meeting will take place on 05.03.15.

Committee meeting

European Fund for Strategic Investments, TTIP negotiations: committee debates

EMPL 02-03-2015 - 16:16

The Committee on Employment and Social Affairs will discuss its opinion on the proposed establishment of a European Fund for Strategic Investments that will be backed by a guarantee of 21 billion Euro.  It will also look at its opinion on the recommendations to the Commission regarding the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The meeting will take place on 05.03.15.

Private sector in fostering sustainable development

The role of the private sector in fostering sustainable development: workshop

DEVE 26-02-2015 - 17:52

The Committee on Development will hold a workshop on the role of the private sector in fostering sustainable development, in order to prepare for a forthcoming report dealing with this topic. The debates with experts will mostly focus on partnership models to support the private sector in developing countries and on the principles of engagement for the private sector. The workshop will take place on 05.03.15.

International women's day

Empowering women and girls through education: inter-parliamentary meeting, seminar

FEMM 12-02-2015 - 14:32

The Committee on Women's Rights and Gender Equality will hold an inter-parliamentary committee meeting on empowering women and girls through education to discuss challenges, opportunities and steps ahead at the EU level.  Taking place on 05.03.15, the meeting will focus on ways of eliminating gender disparity in education and training, and on challenges for equal access to continuous and quality education. The EP Press Service will also hold a seminar for journalists on this topic on 04.03.15.

Workshop on the ebola outbreak - challenges and perspectives

The Ebola outbreak - challenges and perspectives: STOA workshop

DEVE ENVI ITRE 03-03-2015 - 09:19

A workshop on the Ebola crisis will be held by the STOA (Science and Technology Options Assessment) Panel, with the participation of experts from international institutions, NGOs and European political parties. Taking place on 04.03.15, the workshop will focus on surveillance, rapid diagnostic testing and the prospects for vaccination against the disease. It will also provide an opportunity to deliberate upon the importance of Ebola research and preventing future outbreaks.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 147

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över rekommendationerna till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

06-01-2015 LIBE_PA(2015)546558 PE 546.558v01-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-01-2015

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Ukraina

11-02-2015 AFET_PA(2015)549224 PE 549.224v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-02-2015

FÖRSLAG TILL INTERIMSBETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

16-01-2015 LIBE_PR(2015)546675 PE 546.675v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 02-02-2015

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden

18-12-2014 AFET_PA(2014)544315 PE 544.315v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-01-2015

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

02-03-2015 - 16:08
DEVE Sammanträde
02-03-2015 - 15:45
ECON BUDG Sammanträde
02-03-2015 - 15:11
AFET Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete