Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 2 juni 2016 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 84

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över budgeten för 2017 - mandat för trepartsmötet

06-04-2016 AGRI_PA(2016)580450 PE 580.450v01-00
AGRI

Peter JAHR

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 02-05-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar

31-03-2016 AGRI_PA(2016)580516 PE 580.516v01-00
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-04-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förberedelsen av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

22-03-2016 AGRI_PA(2016)577060 PE 577.060v01-00
AGRI

Peter JAHR

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 29-04-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2017

27-04-2016 IMCO_PA(2016)580791 PE 580.791v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-05-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över mandatet för trepartsmötet om budgetförslaget 2017

21-04-2016 ITRE_PA(2016)582093 PE 582.093v01-00
ITRE

Jerzy BUZEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 24-05-2016

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

30-05-2016 - 16:46
ECON Sammanträde
30-05-2016 - 16:10
AFCO Sammanträde
30-05-2016 - 15:38
DROI Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete