Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 15 februari 2016 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 156

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2016

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 02-02-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2016

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 18-01-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020: integrerade territoriella investeringar och lokalt ledd utveckling

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-12-2015

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget - Europeiska kommissionen

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

04-02-2016 - 09:01
CONT Sammanträde
01-02-2016 - 19:04
LIBE Sammanträde
28-01-2016 - 15:10
INTA Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete