Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 29 september 2016 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 161

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

09-09-2016 BUDG_PR(2016)589207 PE 589.207v01-00
BUDG

Georgios KYRTSOS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-09-2016

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2016 SE/002/Ericsson)

08-09-2016 BUDG_PR(2016)587430 PE 587.430v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 16-09-2016

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 3 för budgetåret 2016: Institutionernas säkerhet

07-09-2016 BUDG_PR(2016)589108 PE 589.108v02-00
BUDG

José Manuel FERNANDES, Gérard DEPREZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-09-2016

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Finland – EGF/2016/001 FI/Microsoft

30-08-2016 BUDG_PR(2016)587428 PE 587.428v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 15-09-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen.

14-07-2016 BUDG_PA(2016)587434 PE 587.434v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2016

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

28-09-2016 - 15:13
ECON Sammanträde
28-09-2016 - 09:13
BUDG Sammanträde
27-09-2016 - 09:09
DEVE Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete