Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 23 maj 2016 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 118

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

13-04-2016 LIBE_PR(2016)573186 PE 573.186v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 03-05-2016

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-03-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-04-2016

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 22-03-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-04-2016

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

28-04-2016 - 15:12
TAX2 Sammanträde
28-04-2016 - 15:04
EMIS Sammanträde
28-04-2016 - 14:00
LIBE Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete