Senaste nytt

Utskotten sammanträder nästa gång 7 november 2016 i Bryssel.

Texter som lagts fram för omröstning i utskott


Resultat : 122

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Estland – EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier)

06-10-2016 BUDG_PR(2016)592064 PE 592.064v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-10-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning

29-09-2016 BUDG_PA(2016)589457 PE 589.457v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-10-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

22-09-2016 AFET_PA(2016)589215 PE 589.215v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-09-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ingående av protokollet om anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, för att beakta Ecuadors anslutning

20-09-2016 AFET_PA(2016)589183 PE 589.183v01-00
AFET

Elmar BROK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 04-10-2016

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

13-09-2016 AFET_PA(2016)587749 PE 587.749v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-09-2016

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

20-10-2016 - 11:06
AFCO Sammanträde
20-10-2016 - 10:03
AFET Sammanträde
20-10-2016 - 09:09
AFCO Sammanträde

Förlikning och medbeslutande

Förlikning är den tredje och slutliga fasen i det ordinarie lagstiftningsförfarandet (även känt under namnet ”medbeslutandeförfarandet”, eller ”COD”).

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete